Plasty

Již od minulého století je život bez plastů nepředstavitelný. Polymerové materiály se nedají odmyslet z oblastí mobility, medicíny, elektrotechniky, telekomunikace, balení, stavebnictví, bydlení, ani z oblasti sportu a trávení volného času. Přitom při celosvětové produkci polyethylenu není použito ani jedno procento globální spotřeby zemního plynu a ropy. Žádný jiný plast nevykazuje tak dlouhou životnost při dlouhodobém namáhání (100 let).