Obnova zásobování pitnou vodou v dunách v Helgoland

1240 m trubního svazku s vodovodními, kanalizačními trubkami a trubkami s ochranným pláštěm a vodičem

Investor Hamburger Wasserwerke
Použité trubky egeplast SLA® – vodovodní trubky
Rozměr: 110 x 10,0 mm
Způsob pokládky Horizontální vrtání trubního svazku vodovodních, kanalizačních trubek a trubek s ochranným pláštěm s vodičem v jedné trase
Délka 6 x 1240 m
Kontakt Thorsten.Spaeth@egeplast.de

Další informace:
Stáhnout informace o projektu pro připojení ostrova Helgoland