Požadavky na bezpečnost a zvláštní typy polypropylenu

Nejvyšší bezpečnostní požadavky
Polypropylen je termoplastický materiál ze skupiny polyolefinů. Tento plast je již po desetiletí úspěšně užíván pro výrobu trubek. Při vysokých bezpečnostních požadavcích je polypropylen užíván i v automobilovém průmyslu a v pro výrobu nádrží. Předpokladem pro široké spektrum použití je kromě dalších aspektů hygienická nezávadnost, odolnost proti korozi a dobrá zpracovatelnost. Jeho fyziologická nezávadnost z polypropylenu dělá optimální materiál pro výrobu potrubí pro pitnou vodu a pro užití v dalších oblastech, které jsou vázány na právní předpisy ohledně potravinářského průmyslu.

Zvláštní typy PP
Na základě velice početných specifických požadavků ve výstavbě chemických potrubí a zařízení byly vyvinuty požárně odolné elektricky nevodivé zvláštní PP materiály. Při použití a provozu termoplastických potrubních systémů mohou skrze proudění tekutin nebo prachových částeček vznikat např. statické náboje. Z toho důvodu byly vyvinuty elektricky vodivé typy polypropylenu. Takto je možné potrubní systémy uzemnit. Modifikovaných vlastností je dosaženo přimícháním přídavných látek. Tak se ale mění mechanické, termické a chemické vlastnosti v porovnání se standardními typy. Proto je nutné všechny projekty důkladně prokonzultovat s technickým oddělením.

Rozdíly oproti standardním typům PP

PP-R, černá:
(Polypropylen-Random-Copolymer, černě zbarvený) – důležitou výhodou těchto černě zabarvených typů materiálu je odolnost proti UV záření, která není přítomna u šedých PP. Je ovšem nutné počítat se snížením odolnosti proti nárazu.

PP-R, natur:
(Polypropylen-Random-Copolymer, natur) – PP-R natur neobsahuje žádné barevné přídavné látky a je možné ho využít především pro rozvodové potrubní systémy pro nejčistší vodu. Tento materiál ovšem není odoný proti UV záření.

PP-HM
Polypropyleny s velkou tuhostí (PP-HM, E-Modul > 1700 N/mm2) se řadí k třídě materiálů PP-B (Polypropylen-Block-Copolymer) a vyznačují se vysokým modulem pružnosti v tahu v kombinaci s vysokou tvrdostí a odolností proti vzniku trhlin a vrubů do teploty -20 °C. Tyto vlastnosti z nich dělají ideální materiály pro beztlaké potrubní systémy pro odpadní vody. Další výhoda se ukazuje při srovnání PP-HM s PVC-U – zde nízká specifická hmotnost materiálů PP-HM (cca 0,9 g/cm3) při třídě odolnosti proti poškození SN 8 má ve srovnání o cca čtvrtinu nižší hmotnost na metr.

PP-H-s:
(Polypropylen-Homopolymer, požárně odolné) – na základě vyšší tuhosti PP-H materiálů se hodí především pro ventilační a výfukové potrubní systémy. Z důvodu chybějící UV stabilizace se nehodí k použití ve volném prostranství bez nasazení bezpečnostních opatření.

PP-R-s-el:
(Polypropylen-Random-Copolymer, požárně odolný, elektricky vodivý) – tento mteriál sdružuje příznivé vlastnosti požárně odolných a elektricky vodivých typů PP. Proto jsou z bezpečnostních důvodů vhodné pro použití k přepravě lehce zápalných médií. Při pokládce je nutno mít na zřeteli sníženou tvrdost a odolnost proti nárazu a rozpadu a změněnou chemickou odolnost.

Další informace: Přehled výhod