Energetický management

Výroba PE trubek vyžaduje využívání elektřiny k pohonu extrudérů. K tomu, aby se  zamezilo ztrátě přebytečné energie jsou transformátory umístěny do přímé blízkosti k extrudérům. Zde sázíme na moderní vzduchen chlazená trafa, abychom vyloučily bezpečnostní rizika spojená  s olejovými systémy chlazení.

Výzvy v oblasti energie spočívají v chlazení výrobních tras. Extrudované trubky musí být při průchodu zařízením zchlazeny. K tomu je potřeba velké množství chladicí vody. Její zbytková energie pak dále využívána. Mimoto je voda vedena v uzavřeném chladicím oběhu. Chladicí systém je založen na třech pilířích: při nižších vnějších teplotách je zapnut chladicí systém pro podzemní vodu. V hloubce od dvou do tří metrů je chladicí voda vedena PE potrubím skrze podzemní vodu a tím zchlazena. Třetím stavebním kamenem je tepelný výměník, který na cirkulující podzemní vodu působí jako chladič.

Tento moderní systém umožňuje mimo jiné značné šetření energie při vytápění výrobního závodu a kanceláří, sociálních prostor a umýváren.

Vedle opětovného získání certifikátu dle DIN EN ISO 14001:2015 pro systémy managementu pro životní prostředí firma egeplast získala v  2020 certifikát dle DIN EN ISO 50001-2018. Tak je egeplast napřed v ohledu efektivního využití energie. Egeplastu se navíc během dvou let podařilo snížit spotřebu energie i vody na výrobu jednoho metru trubek o dvoumístnou procentuální hodnotu.

Další informace:
Stáhnout certifikát DIN EN SIO 14001 ve formátu PDF
Stáhnout certifikát DIN EN SIO 50001 ve formátu PDF