Propustnost chemikálií

Trubky z polyethylenu k přepravě užitkové vody obsahující benzen

Trubky PE 100 jsou využívány jak k rozvodu pitné vody, tak k rozvodu plynů (a také pro odvod komunálních vod). Pro tato využití máme obzvláště díky citlivosti polyethylenu vůči korozi velice pozitivní provozní zkušenosti. Trubky jsou standardizovány podle norem Evropské unie a v případě rozvodu vody a plynu v Německu certifikovány dle DVGW (Německý spolek pro plynárenství a vodárenství).

I v oblasti průmyslu jsou užívány trubky z PE 100. V tabulce je uvedeno (např. na listu 1 k DIN 8075), zda je polyethylen odolný vůči médiu, které má přepravovat. Z této normy se dá vyvodit, že PE-HD (užito jako souhrnný název – PE 100 je jeden z PE-HD) je pouze částečně odolný proti technicky čistému (to znamená téměř 100%) benzenu. Benzen časem může do polyethylenu pronikat a způsobit unikání, které zpětně vede k zeslabení mechanických hodnot potrubí. Trubku z PE 100 můžeme používat pouze za snížení vnitřního tlaku. Zeslabující faktor se v jednotlivých případech dá určit podle koncentrace.

SLA® Barrier Pipe (Trubka pro rozvod pitné vody s nepropustnou membránou)

Vedle odolnosti materiálu je důležitá i permeační hustota materiálu. Již od počátku užívání polyethylenových trubek je známo, že nejsou dlouhodobě odolné proti difuzi benzenu. Doby, od kdy se do stěny trubky dostanou první molekuly a permeační množství závisí na konkrétním případě, koncentraci a provozní teplotě.

Společnost egeplast vyvinula trubky SLA® Barrier Pipe již v osmdesátých letech minulého století. Tato polyethylenová trubka obsahuje hliníkovou vrstvu a je tak vystavěna podobně jako tetra pak. Tato PE trubka odolná proti permeaci je schválena holandským institutem KIWA pro pokládku potrubí pro pitnou vodu v kontaminovanýh půdách s koncentrací benzenu do 1780 mg/l v okolí trubky.

3L Leak Control (Trubka pro odvod odpadní vody s permeační bariérou a kontrolou unikání)