Projekty referencyjne

  Projekty z zastosowaniem rur wysokociśnieniowych HexelOne
  Projekty z zastosowaniem rur egeplast o dużej średnicy
  Układanie rur egeplast PE 100 / 9010 PE 100
  Układanie metodą płużenia i frezowania oraz układanie bez podsypki piaskowej rur egeplast 9010 RCplus
  Projekty układania bezwykopowego z zastosowaniem rur izolowanych SLM RCplus oraz SLM KKS z ochroną przed korozją elektrochemiczną
  Technologia lokalizacji i kontroli rur egeplast SLM DCT ułożonych techniką bezwykopową
Układanie rur ochronnych SLA Barrier Pipe na terenach zagrożonych zanieczyszczeniem
Stałe monitorowanie szczelności systemu rur egeplast DCS ułożonego metodą bezwykopową
  Stała kontrola szczelności rurociągu z zastosowaniem systemu 3L Leak Control
  Renowacja rurociągu grawitacyjnego oraz układanie nowego