Projekty referencyjne

 Projekty z zastosowaniem rur wysokociśnieniowych HexelOne
 Projekty z zastosowaniem rur egeplast o dużej średnicy
 Układanie rur egeplast PE 100 / 9010 PE 100
 Układanie metodą płużenia i frezowania oraz układanie bez podsypki piaskowej rur egeplast 9010 RCplus
 Projekty układania bezwykopowego z zastosowaniem rur izolowanych SLM RCplus oraz SLM KKS z ochroną przed korozją elektrochemiczną
 Technologia lokalizacji i kontroli rur egeplast SLM DCT ułożonych techniką bezwykopową
Układanie rur ochronnych SLA Barrier Pipe na terenach zagrożonych zanieczyszczeniem
Stałe monitorowanie szczelności systemu rur egeplast DCS ułożonego metodą bezwykopową
 Stała kontrola szczelności rurociągu z zastosowaniem systemu 3L Leak Control
 Renowacja rurociągu grawitacyjnego oraz układanie nowego