Rurociągi PE-HD bez podsypki piaskowej

Klient

Przedsiębiorstwa wodociągowe Gödersheim oraz Vettweiß

Rury

Rurociąg do przesyłu wody pitnej o długości 9 000 m
9010® RCplus, średnica zewnętrzna 315 mm
9010® RCplus, średnica zewnętrzna 250 mm

Układanie

Układanie w odkrytym wykopie

Długość 9.000 m
Kontakt info@egeplast.de

więcej informacji:

Obiekt został zaprezentowany na kongresie branżowym w Wiesbaden.  Pobierz wykład
Pobierz kartę projektu – rurociąg PE-HD bez podsypki piaskowej