Polipropylen

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasy specjalne polipropylenu

Maksymalne wymagania bezpieczeństwa
Polipropylen jest materiałem termoplastycznym z grupy poliolefin. Polimery z tej grupy od kilkudziesięciu lat z powodzeniem stosuje się w produkcji systemów rur. Polipropylen jest także wykorzystywany w przemyśle motoryzacyjnym i w magazynach paliw, podlegając ścisłym normom bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo higieniczne, odporność na korozję i wysoka obrabialność tego materiału, wraz z innymi parametrami, umożliwiają wykorzystywanie go w szerokiej gamie zastosowań. Bezpieczeństwo fizjologiczne polipropylenu sprawia, że jest on optymalnym materiałem do produkcji rur do wody pitnej i do innych zastosowań podlegających przepisom dotyczącym bezpieczeństwa żywności.

PP – klasy specjalne
Liczne szczególne wymogi wobec systemów rur i wyposażenia do mediów chemicznych przyczyniły się do opracowania specjalnych klas polipropylenu: o niskiej palności oraz przewodzących ładunki elektryczne. Na przykład przepływ płynów lub cząstek stałych przez systemy rur z materiałów termoplastycznych może powodować gromadzenie ładunków elektrostatycznych. W związku z tym, aby umożliwić uziemienie takich systemów, opracowano przewodzące materiały polipropylenowe. Takie właściwości udało się osiągnąć przez zastosowanie odpowiednich dodatków. To jednak wpływa również na odmienne parametry mechaniczne, termiczne i chemiczne w porównaniu do standardowego polipropylenu. Zatem niezbędne jest zweryfikowanie i omówienie wszystkich projektów z działem obsługi technicznej.

Różnice względem standardowych klas polipropylenu

PP-R, czarny:
(kopolimer statyczny polipropylenu, kolor czarny)
Najważniejszą zaletą tej klasy materiału, o barwie czarnej, jest odporność na promieniowanie ultrafioletowe – takiej cechy nie ma szary polipropylen. Materiał ten charakteryzuje się jednak nieco niższą wytrzymałością udarową.

PP-R, bezbarwny:
(kopolimer statyczny polipropylenu, bezbarwny)
Polipropylen PP-R w wariancie bezbarwnym nie zawiera barwników i jest stosowany w szczególności w systemach rur do wody o najwyższym stopniu czystości. Ten materiał nie jest jednak odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

PP-HM 
Polipropyleny o podwyższonej sztywności (PP-HM, moduł sprężystości > 1700 N/mm2) należą do klasy kopolimerów blokowych polipropylenu (PP-B). Charakteryzują się relatywnie wysokim modułem sprężystości w połączeniu z wysoką wytrzymałością udarową do temperatury 20°C. Dzięki tym cechom PP-HM jest doskonałym materiałem do bezciśnieniowych systemów kanalizacyjnych. Kolejną zaletę można dostrzec, porównując PP-HM np. z PVC-U: niska gęstość PP-HM (ok. 0,9 g/cm3) umożliwia osiągnięcie klasy sztywności obwodowej SN 8 przy masie metra bieżącego niższej o ok. 25%.

PP-H-s:
(homopolimer polipropylenu o niskiej palności)
Ze względu na zwiększoną sztywność PP-H-S jest odpowiedni zwłaszcza do systemów wentylacji i odprowadzania gazu. Nie jest natomiast odpowiedni do stosowania na otwartych przestrzeniach bez dodatkowych zabezpieczeń, ze względu na brak stabilizacji UV.

PP-R-s-el:
(kopolimer statyczny polipropylenu o niskiej palności, przewodzący ładunki elektryczne)
Ten materiał łączy korzystne właściwości polietylenu o niskiej palności i polietylenu przewodzącego ładunki elektryczne. Jest zatem stosowany ze względów bezpieczeństwa w szczególności do przesyłu mediów łatwopalnych. Na etapie projektowania rurociągu należy natomiast wziąć pod uwagę niższą wytrzymałość udarową i na pełzanie oraz nieco inną charakterystykę odporności na czynniki chemiczne.

więcej informacji:
Podsumowanie korzyści