Rury doprowadzające i odprowadzające w centrum technologicznym

Horyzontalny przewiert kierunkowy z zastosowaniem rur SLM® i SLA® w zwojach

Opis projektu Rurociągi doprowadzające i odprowadzające dla centrum technologicznego Baerum w pobliżu Oslo
Rury Rura SLA® Barrer Pipe:
• rurociąg doprowadzający wodę pitną, 2 x 612 m, 500 x 55,8 mm, SDR 9
• rurociąg odprowadzający, 2 x 612 m, 450 x 40,9 mm, SDR11
Układanie Bezwykopowe układanie ponad 600 metrów rurociągu metodą horyzontalnego przewiertu kierunkowego
Długość 2 x 612 m