Rury doprowadzające i odprowadzające w centrum technologicznym

Horyzontalny przewiert kierunkowy z zastosowaniem rur SLM® i SLA® w zwojach

Opis projektu

Rurociągi doprowadzające i odprowadzające dla centrum technologicznego Baerum w pobliżu Oslo

Rury

Rura SLA® Barrer Pipe:
• rurociąg doprowadzający wodę pitną, 2 x 612 m, 500 x 55,8 mm, SDR 9
• rurociąg odprowadzający, 2 x 612 m, 450 x 40,9 mm, SDR11

Układanie

Bezwykopowe układanie ponad 600 metrów rurociągu metodą horyzontalnego przewiertu kierunkowego
Długość 2 x 612 m

więcej informacji:
Zobacz materiał wideo z miejsca budowy
Przeczytaj sprawozdanie z budowy
Pobierz kartę projektu – rury doprowadzające i odprowadzające w centrum technologicznym