System zarządzania jakością egeplast

Aby móc zawsze oferować naszym klientom najwyższą jakość, wprowadziliśmy w firmie egeplast system kontroli jakości, gwarantujący, że nasze produkty, procesy i surowce spełniają najwyższe wymogi.

Zapewnienie jakości opiera się na przepisach i normach krajowych i międzynarodowych – ale egeplast idzie o krok dalej.  Wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy przeprowadzają dalsze kontrole i testy każdego dnia, przy użyciu najnowocześniejszych technologii.

Produkty i procesy nie są po prostu sprawdzane. Jakość w całej firmie jest planowana z wyprzedzeniem oraz stale monitorowana, tak aby móc przewidzieć ewentualne problemy z wyprzedzeniem, zamiast rozwiązywać je po fakcie. System zarządzania jakością jest stale udoskonalany, aby sprostać najściślejszym normom w dłuższej perspektywie.

Inspekcje przeprowadzane przez neutralne, zewnętrzne instytucje badawcze uzupełniają nasze własne, skrupulatne kontrole.

Jednak jakość odnosi się nie tylko do produktów i surowców. W firmie egeplast dbamy o jakość na wszystkich etapach procesu przetwarzania zamówienia – od przyjęcia zamówienia i przekazania go do realizacji, do końcowej dostawy i później.

Proces zapewnienia jakości

Jakość surowca
Do produkcji naszych rur używamy wyłącznie surowców najwyższej jakości, dlatego wymagania, które nakładamy na naszych dostawców są równie wysokie. Zanim surowiec zostanie użyty do produkcji, jest dokładnie badany w naszym własnym laboratorium, co gwarantuje bezpieczeństwo i trwałość systemów rur z PE.

Szczegółowe informacje na temat wykonywanych badań znajdą Państwo w sekcji „Zapewnienie jakości“.

Monitorowanie produkcji
Kontrolujemy nie tylko jakość używanych surowców. Monitorujemy także nasze rury przez cały proces produkcji, tak aby powstał doskonały produkt. Firma egeplast koncentruje się na wykorzystaniu surowców w sposób energooszczędny i przyjazny dla środowiska.

Jakość produktów
Aby zapewnić najwyższą jakość produktów, nie ograniczamy się do kontroli jakości surowca i monitorowania procesu produkcji – dokładnie sprawdzamy również produkty gotowe.

Jakość procesów
Aby usprawnić obsługę zamówienia, optymalizujemy również nasze procesy i regularnie je kontrolujemy.

System zarządzania jakością firmy egeplast posiada certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 9001, wydany po raz pierwszy w roku 1994 przez KIWA.

więcej informacji:
Certyfikat KIWA w formacie PDF