Doradztwo

Beratung

Wybór materiału i systemu rur z tworzyw sztucznych do układania pod ziemią ma długoterminowe konsekwencje. Przewidywany okres eksploatacji tych rurociągów to co najmniej kilkadziesiąt lat, a możliwości ich modyfikacji po ułożeniu są ograniczone:

  • Nawierzchnia powyżej rurociągu może mieć dużą wartość.
  • Po wykonaniu instalacji podziemnych na powierzchni mogą być wznoszone budynki.
  • Koszty naprawy w przypadku uszkodzenia mogą stanowić wielokrotność pierwotnej inwestycji.
  • Przy obecnym natężeniu ruchu drogowego często nie ma możliwości zamykania dróg lub przekierowywania ruchu.

Dlatego projektanci systemów rur, zamawiający oraz wykonawcy muszą jak najlepiej poznać możliwości i ograniczenia związane z zastosowaniem różnych materiałów przed podjęciem ostatecznej decyzji. Ponadto należy wziąć pod uwagę również koszty prac podziemnych. Koszt samego systemu rur stanowi na ogół nie więcej niż 15% całkowitych nakładów, podczas gdy co najmniej 85% to koszty prac podziemnych i odtwarzania nawierzchni. Istnieje zatem możliwość znacznego obniżenia kosztów przez zastosowanie bezwykopowych technik układania.