Formularze do obliczeń

Aby pobrać dostępne formularze, należy wywołać menu kontekstowe, klikając prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie „Zapisz element docelowy jako…“.

Formularz do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych wg wytycznych ATV-DVWK-A 127

Formularz do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych wg wytycznych ATV-A 161 do horyzontalnych przewiertów kierunkowych 

Formularz do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych wg wytycznych ATV-M 172-2 do reliningu wykładziną z rur ciągłych