Rury i kształtki polietylenowe można łączyć metodami termicznymi i mechanicznymi. Najważniejszymi metodami termicznymi są zgrzewanie doczołowe i zgrzewanie elektrooporowe. Zgrzewane systemy rur są całkowicie szczelne i nie wymagają dodatkowego uszczelnienia.

W przypadku rur z HDPE główną techniką łączenia jest zgrzewanie doczołowe. Polega ono na podgrzaniu odpowiednio przygotowanych powierzchni (oczyszczonych i wyrównanych końców rur) do temperatury zgrzewania na płycie grzewczej, co prowadzi do ich uplastycznienia, a następnie wyjęciu płyty grzewczej i dociśnięciu do siebie obu łączonych elementów. Zgrzewanie przebiega zgodnie z procedurą obróbki opisaną w normie DVS 2207.

Mechaniczne metody łączenia, obejmujące połączenia kielichowe i zaciskowe, stosowane są przede wszystkim do przyłączy technicznych w budynkach.