Rurociągi, przynajmniej w Niemczech, przecinają praktycznie całą powierzchnię kraju. Dlatego wymiana i renowacja rur, w szczególności z użyciem bezwykopowych metod układania, mają większe znaczenie niż nowe instalacje. Wszystkie bezwykopowe metody układania wiążą się ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia rur, a wielkości takiego uszkodzenia nie można ustalić po ułożeniu rury (są to tzw. metody black-box). Dlatego wymagane jest zastosowanie zalecanych przez DVGW rur z zewnętrznym płaszczem ochronnym. W kontekście metod układania można rozróżnić układanie na podsypce piaskowej, bez podsypki i układanie bezwykopowe. W ostatnich latach opracowano szereg różnych wariantów układania bezwykopowego, które opisano szczegółowo poniżej.