Ciasnopasowanie

Renowacja ciasnopasowanymi rurami PE to metoda wydajna, trwała i ekologiczna, w której stosuje się fabrycznie wytwarzane rury PE. W procesie produkcji rura zostaje odkształcona (wgięta) metodą termomechaniczną. O maksymalnej długości zwoju rury decyduje jej średnica zewnętrzna. Zmniejszony przekrój rury oznacza, że możliwe jest ułożenie kilkuset metrów nowej rury w jednym ciągu (w zależności od szerokości nominalnej). Pod wpływem pary i ciśnienia nowa rura rozszerza się, powracając do pierwotnego okrągłego przekroju i dopasowując się ściśle do starej rury, a jednocześnie pozostaje niezależna statycznie.

Procedura:

Przed rozpoczęciem renowacji stary rurociąg zostaje odcięty. Po badaniu z użyciem kamery usuwa się z wnętrza rurociągu wszelkie zatory i osady. Jeśli jest to konieczne, na czas prac układa się tymczasowy rurociąg, zapewniający ciągłość dostaw do odbiorców. Następnie wykładzinę rurową wciąga się do wnętrza starego rurociągu za pomocą wciągarki napędzanej silnikiem. Kolejnym etapem jest ogrzanie nowej rury gorącą parą, wywołującą „efekt pamięci“. Pod wpływem pary i ciśnienia ciasnopasowana wykładzina rurowa powraca do pierwotnego kształtu i dopasowuje się ściśle do ścian starego rurociągu. Po zabezpieczeniu połączeń metodą zgrzewania elektrooporowego nowy rurociąg ciśnieniowy lub bezciśnieniowy można ponownie przyłączyć do sieci.

Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej i przepłukaniu rury można rozpocząć eksploatację.