W przypadku układania rurociągu techniką wykopową, obszar rurociągu jest dokładnie zdefiniowany. Sam projekt wykopu podlega m. in. normie DIN 4124 „Wykopy budowlane i rowy“, określającej dokładnie szerokość przestrzeni roboczej i parametry układania. W tej sytuacji grunt otaczający rurociąg przygotowuje się w taki sposób, aby zapewnić ochronę rury przenoszącej medium pod ciśnieniem przed czynnikami zewnętrznymi. Norma DIN EN 805 oraz dyrektywa DVGW W400-2 określają, że rura powinna być osadzona w podsypce z piasku lub drobnego żwiru. Zgodnie z dokumentem DVGW W400-2 maksymalny dopuszczalny rozmiar ziaren wynosi 22 mm. Jedynie w ten sposób można uniknąć punktowych lub liniowych obciążeń rury, powodowanych przez zastosowanie nieodpowiednich materiałów w wykopie.