Normy

ASTM D 1929, 2011

Metoda badania temperatury zapłonu tworzyw sztucznych
DIN 2000, 10.00

Wytyczne do określania wymogów dotyczących projektowania, budowy, eksploatacji i konserwacji publicznych systemów dystrybucji wody pitnej (Kodeks praktyki DVGW)

DIN 4102

Zachowanie materiałów i elementów budowlanych w warunkach pożaru

DIN 4124, 01.12

Wykopy budowlane i rowy – skarpa, zabudowa, rozparcia

DIN 8074, 12.11

Rury polietylenowe (PE) – PE 63, PE 80, PE 100, HDPE  – Wymiary

DIN 8075, 12.11

Rury polietylenowe (PE) – PE 63, PE 80, PE 100, HDPE  –  Ogólne wymogi dotyczące jakości i badania

DIN 16928, 04.79

Rury z materiałów termoplastycznych; Połączenia rurowe, kształtki rurowe, układanie; Wytyczne ogólne

DIN 18196, 05.11

Prace ziemne i fundamenty – klasyfikacja gruntów dla celów inżynierii lądowej

DIN EN 1555-1, 12.10

Systemy rur z tworzyw sztucznych do paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia ogólne

DIN EN 1555-2, 12.10

Systemy rur z tworzyw sztucznych do paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 2: Rury

DIN EN 12007-1, 08.00

Infrastruktura gazowa – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie – Część 1: Ogólne wymagania funkcjonalne

DIN EN 12007-2, 08.00

Infrastruktura gazowa – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie – Część 2: Szczególne zalecenia funkcjonalne dotyczące polietylenu

DIN EN 12201-1, 11.11

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia ogólne

DIN EN 12201-2, 11.11

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – Polietylen (PE) – Część 2: Rury

DIN EN 12201-3, 11.11

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki

DIN EN 12201-5, 11.11

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – Polietylen (PE) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania

DIN EN 805, 03.00

Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych

DIN EN ISO 14688-1, 06.11

Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 1: Oznaczanie i opis

DIN EN ISO 14688-2, 06.11

Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 2: Zasady klasyfikowania

DIN EN ISO 14689-1, 06.11

Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie skał – Część 1: Oznaczanie i opis

DIN EN ISO 178, 04.11

Tworzywa sztuczne – Oznaczanie właściwości przy zginaniu

DIN EN ISO 179-1, 11.10

Tworzywa sztuczne – Oznaczanie udarności metodą Charpy’ego – Część 1: Nieinstrumentalne badanie udarności

DVGW G 459-1, 07.98

Rurociągi gazowe o ciśnieniu do 4 barów – projektowanie i budowa

DVGW G 469, 06.10

Metody przeprowadzania prób ciśnieniowych do przesyłu/dystrybucji gazu

DVGW G 472, 08.00

Polietylenowe rurociągi gazowe o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 10 bar włącznie (PE 80, PE 100 i PE-Xa) – Budowa

DVGW GW 320-I, 02.09

Wymiana rurociągów gazowych i wodnych metodą przeciągania lub przepychania nowej rury, z pustą przestrzenią pierścieniową

DVGW GW 320-II, 06.00

Renowacja rurociągów gazowych i wodnych z użyciem wykładziny z rur PE, z pustą przestrzenią pierścieniową – Wymagania, zapewnienie jakości i kontrola

DVGW GW 321, 10.03

Horyzontalne przewierty kierunkowe w układaniu rur gazociągowych i wodociągowych – Wymagania, zapewnienie jakości i kontrola

DVGW GW 323, 07.04

Bezwykopowa renowacja rur gazociągowych i wodociągowych metodą berstliningu – Wymagania, zapewnienie jakości i kontrola

DVGW GW 324, 08.07

Procedura frezowania i płużenia w układaniu rur gazociągowych i wodociągowych – Wymagania, zapewnienie jakości i kontrola

DVGW GW 325, 03.07

Bezwykopowe metody układania rur gazociągowych i wodociągowych – Wymagania, zapewnienie jakości i kontrola

DVGW GW 330, 11.00

Zgrzewanie rur i odcinków rur z polietylenu (PE 80, PE 100 i PE-Xa) do sieci gazociągowych i wodociągowych – Informacje i plan badań

DVGW GW 331, 10.94

Kontrola zgrzewania rurociągów z PE-HD do sieci gazociągowych i wodociągowych – Informacje i plan badań

DVGW GW 332, 09.01

Polietylenowe rury gazociągowe i wodociągowe umożliwiające zamykanie przepływu metodą zaciskania

DVGW GW 335-A 2, 11.05

Systemy rur z tworzyw sztucznych do przesyłu gazu i wody; wymogi i badania – rury z PE 80 i PE 100

DVGW W 400-1, 10.04

Kodeks praktyki dot. systemów przesyłu wody (TRWV) – Planowanie

DVGW W 400-2, 09.04

Kodeks praktyki dot. systemów przesyłu wody (TRWV) – Budowa i badania

DVS-Richtlinie 2202-1, 07.06

Wady połączeń zgrzewanych w tworzywach termoplastycznych – Cechy, opis, ocena

DVS-Richtlinie 2203-1, 01.03

Badanie połączeń zgrzewanych płyt i rur z materiałów termoplastycznych; Metody badań – Wymagania

DVS-Richtlinie 2203-2, 08.10

Badanie połączeń zgrzewanych materiałów termoplastycznych – Próba rozciągania

DVS-Richtlinie 2203-3, 04.11

Badanie połączeń zgrzewanych materiałów termoplastycznych – Udarowa próba rozciągania

DVS-Richtlinie 2203-4, 07.97

Badanie połączeń zgrzewanych płyt i rur z materiałów termoplastycznych – Próba pełzania podczas rozciągania

DVS-Richtlinie 2203-5, 08.99

Badanie połączeń zgrzewanych płyt i rur z materiałów termoplastycznych – Technologiczna próba zginania

DVS-Richtlinie 2207-1, 09.05

Zgrzewanie materiałów termoplastycznych – Zgrzewanie rur, elementów rurociągów oraz płyt z PE-HD z użyciem narzędzi grzewczych

DVS-Richtlinie 2210-1, 04.97

Przemysłowe systemy rur z materiałów termoplastycznych – projektowanie i układanie naziemnych systemów rur

KRV Verlegeanleitung A 135/99-15, 6. Auflage

dot. rurociągów z polietylenu o wysokiej gęstości (PE 80 i PE 100) do przesyłu wody i wody pitnej poza budynkami

KRV Verlegeanleitung A 435/96-10, 5. Auflage

dot. rurociągów z polietylenu (PE) do przesyłu gazu poza budynkami

PAS 1031, 09.04

Polietylen (PE) do wytwarzania rur ciśnieniowych i kształtek – Wymogi i badania

PAS 1075, 04.09

Rury z polietylenu do układania technikami alternatywnymi – Wymiary, wymagania techniczne i badania

R 14.3.1 DA, 01.98

Rury ciśnieniowe z PE 80 i PE 100 – Postanowienia ogólne, Gütegemeinschaft Kunststoffrohre e.V.

R 14.3.1 G, 01.98

Rury ciśnieniowe z PE 80 i PE 100 do wody pitnej, Gütegemeinschaft Kunststoffrohre e.V.

R 14.3.1 TW, 01.98

Rury ciśnieniowe z PE 80 i PE 100 do wody pitnej, Gütegemeinschaft Kunststoffrohre e.V.

Powyższa lista norm i wytycznych została podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest listą wyczerpującą