W obliczu rosnących kosztów, wielu inwestorów podczas układania nowych rurociągów szuka rozwiązań alternatywnych wobec drogiej podsypki piaskowej. Jeśli wykop wykonywany jest w gruncie, który może być ubijany, można użyć materiału z wykopu zamiast piasku. Oczywiście takie rozwiązanie wymaga zastosowania systemu rur, który wytrzyma powstające obciążenia. Na obszarach wiejskich istnieje również możliwość bardzo wydajnego układania nowych rurociągów z użyciem technik płużenia i frezowania.

Brak podsypki piaskowej może wiązać się z zarysowaniami zewnętrznej powierzchni nowo ułożonych rurociągów (dopuszczalne są zarysowania o głębokości nie przekraczającej 10% grubości ściany). Ponadto kamienie mogą powodować długo utrzymujące się punktowe lub liniowe obciążenia zewnętrznej powierzchni rury, które wraz ze zwykłymi obciążeniami eksploatacyjnymi, takimi jak ciśnienie wewnętrzne, nacisk gruntu, czy też obciążenia wynikające z ruchu na powierzchni, mogą prowadzić do uszkodzenia rurociągu. W przypadku rezygnacji z ochrony rury przez zastosowanie podsypki piaskowej należy dobrać system rur wytrzymały na drobne uszkodzenia i zarysowania oraz przede wszystkim na obciążenia punktowe, aby zapobiec powstawaniu pęknięć naprężeniowych.

więcej informacji:
Rury z PE 100-RC do układania bezwykopowego bez podsypki piaskowej