Budowa rurociągów to nie tylko układanie nowego ciągu rur. Istotnym elementem jest również bezpieczne zgrzewanie poszczególnych odcinków rury oraz kształtek łączących rurociąg z siecią.

Warunkiem koniecznym bezpiecznego zgrzewania rur z polietylenu HD jest czysta, nieuszkodzona powierzchnia. Uszkodzenia powstające podczas układania niezabezpieczonych rur wiążą się z ryzykiem.

Przygrzewanie kształtki siodłowej do rury z płaszczem ochronnym

Przygrzewanie kształtki siodłowej do rury bez płaszcza ochronnego

Dlatego właśnie stosowanie rur z płaszczem ochronnym jest tak istotne, co można zauważyć zarówno podczas układania, jak i w trakcie późniejszej eksploatacji. Płaszcz ochronny stanowi systematyczną ochronę przed zarysowaniem powierzchni rury, co z kolei zapobiega skróceniu okresu eksploatacji i umożliwia bezpieczne zgrzewanie, zgodne z normami DVS, nawet w najtrudniejszych warunkach układania.

Wielką zaletą stosowania rurociągów elastycznych jest możliwość ściśnięcia rury. Oznacza to, że podczas prac przyłączeniowych i naprawczych można zamknąć przepływ medium pod ciśnieniem bez użycia zaworu odcinającego. W Anglii odnotowano przypadki uszkodzenia ułożonych metodą bezwykopową rurociągów z PE po ich zaciśnięciu, czego przyczyną były zarysowania powierzchni. Natomiast rury z płaszczem ochronnym są zabezpieczone przed powstawaniem takich sprzyjających pękaniu zarysowań, co umożliwia bezpieczne zaciskanie rurociągu.

Zalety rur z płaszczem ochronnym:
• Gwarancja zgrzewania zgodnego z normami i przepisami; czyste pole do zgrzewania bez zadrapań
• Brak ryzyka pozostawienia zarysowań po zakończeniu zgrzewania
• Brak ryzyka nieprawidłowego zgrzania
• Minimalizacja ryzyka zanieczyszczenia pyłem lub innymi ciałami obcymi
• Brak konieczności usuwania zarysowanej powierzchni rury = brak powiększonej przestrzeni pierścieniowej
• Brak osłabienia ścian rury