Berstlining

Układanie nowego rurociągu z zachowaniem trasy

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Berstlining statyczny to ekologiczna metoda układania rur, umożliwiająca wymianę rur uszkodzonych lub o zbyt małym przekroju z zachowaniem trasy starego rurociągu.

Podczas układania metodą berstliningu dynamicznego do starego rurociągu wprowadza się żerdzie. Gdy głowica krusząca wraz z tuleją rozpierającą dotrą do wykopu końcowego, nowa rura zostaje podłączona. Możliwe jest zwiększenie przekroju o maksymalnie dwie średnice nominalne. Przeciągana przez stary rurociąg żerdź jednocześnie niszczy go i wciąga nową rurę. Wytrzymałe materiały, takie jak stal czy żeliwo sferoidalne, są wówczas rozcinane, natomiast materiały kruche (kamionka, beton, żeliwo szare itp.) są kruszone, a odłamki są wypierane promieniowo w otaczający grunt.

Rury układane metodą berstliningu muszą spełniać wysokie wymagania. Odłamki starego kanału mogą rysować i wgniatać nową rurę. Ponadto na rurę działają duże obciążenia punktowe. Z tego powodu norma DVGW GW 323 zaleca stosowanie rur z płaszczem ochronnym.