Przecisk pneumatyczny

Bezwykopowe wykonywanie przyłączy technicznych do budynków

Erdrakete2_3Streifen

Metoda przecisku pneumatycznego – układania rur z przemieszczaniem gruntu za pomocą głowicy udarowej („kreta“) – jest na ogół stosowana do wykonywania przyłączy technicznych do budynków. Za pomocą pneumatycznej głowicy udarowej wykonuje się przewiert, w którym następnie układana jest rura. Aby było to możliwe, grunt musi być podatny na przemieszczanie. W gruntach miękkich i luźnych konieczne jest wsparcie statyczne głowicy udarowej, aby zapewnić odpowiednie tarcie o grunt, wymagane do przemieszczania się głowicy. Dlatego przewiert można kształtować dokładniej w gruntach kamienistych, gdzie następuje przemieszczenie kamieni w linii bocznej. Głowica udarowa może zboczyć z kursu w niewielkim stopniu. W wykopie początkowym orientacyjnie określa się położenie punktu końcowego. Tą metodą można układać rury o średnicy zewnętrznej do 200 mm.

Rzeczywisty okres eksploatacji nowo ułożonej rury zależy od stopnia jej uszkodzenia. Tolerowane są uszkodzenia o głębokości do 10 % grubości ścian rury, natomiast głębsze zadrapania i zarysowania prowadzą do skrócenia okresu eksploatacji rurociągu. Z tego powodu norma DVGW GW 321 zaleca również stosowanie rur z płaszczem ochronnym.