Relining_3Streifen

Relining (wg normy DIN EN ISO 11295) to jedna z metod bezwykopowej renowacji rur. Funkcjonalność starego rurociągu jest przywracana z zachowaniem jego struktury i przebiegu. Stosowane są w tym celu prefabrykowane rury z tworzywa sztucznego, które łączy się w jeden ciąg, a następnie wciąga do odnawianego rurociągu.

Relining powoduje zmniejszenie przekroju rury, co często jest efektem pożądanym, na przykład ze względu na mniej intensywne wykorzystanie przemysłowe lub na zmniejszenie liczby mieszkańców. Z hydraulicznego punktu widzenia nowe rury z tworzywa sztucznego wykazują niski opór. Doświadczenie praktyczne wykazało, że takie nowe rury często zapewniają większy przepływ niż stare, pomimo zmniejszenia przekroju.

Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych należy oczyścić stary rurociąg. Następnie wykonywana jest kalibracja przekroju, tak aby mieć pewność, że w całym odcinku poddawanym renowacji można wprowadzić nową rurę o wymaganych wymiarach. W razie konieczności bada się odpowiedni odcinek za pomocą kamery.

Nowa rura układana jest z użyciem specjalnego wykopu montażowego, wciągarek i lin. Przestrzeń pierścieniowa pomiędzy starą a nową rurą jest zazwyczaj wypełniana zaprawą, co z jednej strony zapewnia stabilizację położenia nowej rury, a z drugiej tworzy dla niej podłoże sprzyjające równemu rozkładowi obciążeń.

Rury są wyposażone w płaszcz ochronny, zapewniający wytrzymałość na obciążenia związane z reliningiem i ochronę rury rdzeniowej przed uszkodzeniem powierzchni, zarówno podczas układania, jak i późniejszej eksploatacji.