W przypadku układania rurociągu techniką wykopową, obszar rurociągu jest dokładnie zdefiniowany. W tej sytuacji grunt otaczający rurociąg przygotowuje się w taki sposób, aby zapewnić ochronę rury przenoszącej medium pod ciśnieniem przed czynnikami zewnętrznymi.

W obliczu rosnących kosztów, wielu inwestorów podczas układania nowych rurociągów szuka rozwiązań alternatywnych wobec drogiej podsypki piaskowej. Jeśli wykop wykonywany jest w gruncie, który może być ubijany, można użyć materiału z wykopu zamiast piasku. Oczywiście takie rozwiązanie wymaga zastosowania systemu rur, który wytrzyma powstające obciążenia.

więcej informacji:
Układanie wykopowe na podsypce piaskowej
Układanie wykopowe bez podsypki piaskowej