Układanie/renowacje bezwykopowe

Najwyższe wymagania wobec rur

Stosowanie bezwykopowych metod układania rur podczas budowy jest rozwiązaniem mniej kosztownym niż układanie wykopowe. Inne, rzadko uwzględniane w kosztorysach, korzyści to obniżenie kosztów pośrednich, związanych m. in. z utrudnieniami dla mieszkańców i wpływem na środowisko.

Techniki układania bezwykopowego – podsumowanie

Relining Ciasnopasowanie Horyzontalne przewierty kierunkowe (HDD) Swagelining Berstlining Przecisk pneumatyczny

__________________________________________________________________________________________________

Zalety:

• Redukcja kosztów dzięki skróceniu czasu prac budowlanych i oszczędności zasobów, takich jak warstwa powierzchniowa, materiały wypełnienia czy powierzchnia odkładcza
• Brak dalszych kosztów związanych z pracami na powierzchni i w budynkach, ponoszonych w przypadku stosowania metod wykopowych
• Redukcja hałasu, emisji pyłu i CO2 przez zmniejszenie zakresu prac wykopowych i transportu
• Ograniczenie kosztów pośrednich przez zmniejszenie utrudnień dla mieszkańców i dla ruchu
• Bezpieczne układanie z użyciem rur PE z zabezpieczeniami i możliwością testowania

Dzięki tym ewidentnym zaletom bezwykopowego układania i bezwykopowej renowacji rurociągów, rury z tworzyw sztucznych firmy egeplast układane bezwykopowo są najlepszym rozwiązaniem do rurociągów doprowadzających i odprowadzających.