Swagelining

Renowacja/układanie rur techniką ciasnopasowaną

Podczas renowacji rurociągów bez tworzenia przestrzeni pierścieniowej do starego rurociągu wprowadzana jest wykładzina PE o średnicy zewnętrznej równej średnicy wewnętrznej starej rury. W efekcie nowa rura styka się z powierzchnią wewnętrzną starej – stąd termin „ciasnopasowanie“. Aby było to możliwe, stosuje się odkształcenie („zgniecenie“) nowej rury do nieregularnego przekroju lub zmniejszenie jej średnicy zewnętrznej, a następnie przywraca się jej pierwotny kształt i wymiary, wprowadzając do niej parę pod ciśnieniem. Taka technika nosi nazwę „swagelining“. Nowa rura jest przeciągana przez ciągadło odpowiednie do średnicy wewnętrznej starego rurociągu, a nacisk jest utrzymywany do momentu ułożenia całej długości rury. Po usunięciu nacisku rura powraca do pierwotnego kształtu, wypełniając przestrzeń pierścieniową i przylegając ściśle do powierzchni starej rury.