Close-fit s redukcí profilu

Sanace / nová pokládka za použití metody Close-Fit

Při sanaci potrubí bez mezikruží jsou PE trubky zataženy do starého potrubí tak, že těsně přilnou k vnitřní stěně stávající trubky (anlicky Close-fit). K tomu je nová trubka buď předtvarována složením nebo je vnější průměr potrubního systému dočasně redukován. Tato metoda se nazývá například Swagelining, DynTec nebo Rolldown. Nové potrubí svařené na délku úseku je protáhováno přes redukční zařízení a drženo za taženého napětí, dokud není celý systém kompletně zatažen. Když potrubí uvolníme a již na něho nepůsobí napětí v tahu, vrátí se díky tvarové paměti zpět do původního tvaru, dosedne těsně (Close-fit) k staré trubce a prostor mezi starou a novou trubkou se uzavře.