Horizontální vrtání

Bezvýkopová pokládka nového tlakového i odpadního potrubí

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Řízené horizontální vrtání (HDD Horizontal Diameter Drilling) slouží k pokládce potrubí, drenáží a kabelů bezvýkopovou technologií, která nahradí otevřený výkop nebo vyřeší podchod pod řekami, železnicemi a domy. Řízení vrtání probíhá díky otáčení vrtací hlavy v otvoru pod daným úhlem. Nakonec je podzemní vrtaný kanál vytvořen proudem vody.

Vrtací suspenze proudí pod vysokým tlakem z vrtací hlavy, uvolňuje zeminu a kameny a vysouvá je z vrtaného otvoru. Vrtací suspenze je namíchána podle dané zeminy a vedle bentonitu – jílového materiálu – může obsahovat další složky, které mohou mít další vliv na vrtaný kanál.

Podle požadovaného průměru trubky je nutné roztáhnout vrt dalším navrtáním, aby byl vrtaný kanál připraven na vtažení potrubí. Elektropneumatické kladivo vhodné pro použití při práci s kamenitými zeminami do třídy 5, částečně do třídy 6, ulehčuje nejen ražení, nýbrž také řídicí proces. Při vrtání ve skalách je zapnut vrtací motor s kulatými dláty.

Dle dokumentu GW 321 “Řízené horizontální vrtání pro plynové a vodní potrubní systémy – požadavky, zajštění kvality a kontrola” DVGW musí potrubní systémy pro obnovu rozvodových sítí pro pitnou vodu mít odolnost proti tlaku nejméně 10 barů. Během zatažení trubky nesmí být zatíženy většími než povolenými tažnými silami. Podle dokumentu GW 432 DVGW nebo na přání investora jsou proto přímo na trubku působící tažné síly měřitelné a je třeba je protokolovat. Měření probíhá pomocí zařízení pro měření tažných sil namontovaného na trubce určené pro montáž. Na základě této metody pokládky vznikají mechanické zátěže a tak by především v případě trubek s menším průměrem měly být použity trubky z řady SDR 11.

Životnost nově položeného potrubního systému je závislá na stupni jeho případného poškození. Poškození do 10% trubní stěny jsou materiálem tolerovány, větší škrábance nebo rýhy snižují životnost rozvodového vedení. Z tohoto důvodu je v článku GW 321 spolku DVGW doporučeno použití trubek s ochranným pláštěm.

S bezplatným plánovačem HDD Vám egeplast nabízí možnost rychle a jednoduše na internetu nahlédnout na podporu navrhování horizontálního vrtání.