Bezvýkopová pokládka / sanace

Nejvyšší požadavky na trubní systémy

Užití bezvýkopových technologií umožňuje oproti otevřeným výkopům snížení přímých stavebních nákladů. Výhody vznikají též při často opomíjených nepřímých nákladech jako omezení okolního života a nevýhod pro obyvatelstvo a infrastrukturu.

Přehled bezvýkopových technologií pokládky:

Relining Close-fit složením ve výrobě Horizontální vrtání Close-fit s redukcí profilu Berstlining Zemní raketa


Výhody:

  • Snížení nákladů díky zkrácení doby výstavby a šetrnému zacházení se zdroji jako jsou plochy, výplňové materiály a skládkové prostory
  • Neexistující dodatečné náklady, které běžně vznikají při pokládce do otevřeného výkopu,
  • snížení emisí prachu, hluku a CO2 díky menšímu množství výkopů a přepravě materiálů
  • Zabránění vzniku nepřímých nákladů v důsledku menšího vlivu pro obyvatele a provoz
  • Bezpečná pokládka za použití PE trubek s ochrannými vlastnostmi

Značné výhody bezvýkopové pokládky a obnovy potrubních vedení jednoznačně potvrzují, že plastové trubky od firmy egeplast a využití bezvýkopových metod pokládky u tlakových a odpadních systémů jsou vždy nejlepší volbou.