Svařování a napojení na síť

Při výstavbě potrubního systému se nejedná o pouhou pokládku nebo zatažení nových trubek. Bezpečné svaření trubních úseků a napojení na potrubní systém pomocí tvarovek jsou dalšími důležitými součástmi stavby.

Předpokladem pro bezpečné sváření trubek PE-HD je čistý a nepoškozený povrch. Především při sváření pomocí topného článku představují poškození vzniklá při zatažení nechráněnýh trubek velké riziko.

Svářování trubek s ochranným pláštěm

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Svářování trubek bez ochranného pláště

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Důležitost ochranného pláště se projevuje jak během pokládky, tak po ní. Ochranný plášť zabraňuje poškrábání povrchu trubek a tím snížení životnosti. Umožňuje bezpečné svaření i po náročné pokládce dle DVS.

Velkou výhodou při použití flexibilních potrubních systémů PE je možnost stlačení potrubí. Tak je možné za pomoci tlaku zastavit přísun média bez nutnosti použít uzavíracího příslušenství. Z Anglie jsou však známy případy poškození na PE potrubích při jejich stlačení. Tato potrubí byla předtím bezvýkopově instalována a vykazovala povrchové rýhy. Při použití trubek s ohranným pláštěm je ale systematicky zamezeno vzniku rýh způsobjících praskliny a potrubní systém může být bez problémů stlačen.

Přehled výhod potrubí s ochranným pláštěm:
  • Možnost provedení relevantního svaření, dobré podmínky pro svářování – žádné rýhy nebo nečistoty
  • Žádné riziko vzniku rýh
  • Žádné riziko chybného svaření
  • Riziko vniku cizích látek/nečistot je minimalizováno
  • Žádné nadměrné odstranění poškrábaných povrchů trubek = žádná zvětšená mezera u elektrotvarovek
  • Nehrozí oslabení stěny potrubí