Spojovací metody

Trubky a jejich části z polyethylenu se dají spojit termicky nebo mechanicky. Nejdůležitější termické spojovací metody jsou svářování na tupo pomocí topného článku a svařování elektrotvarovkami. Svařené potrubí jsou zcela těsné a nepotřebují žádné další těsnící elementy.

Nejdůležitější metodou spojování trubek z PE-HD je svářování na tupo pomocí topného článku. Při tomto procesu jsou spojována čela trubek po provedení potřebných úprav (očištění a zarovnání konců trubek). Čela trubek jsou zahřáta pomocí topného článku na svářovací teplotu a takto připravené konce trubek se po odebrání topného článku (zdrcadla) spojí za působení tlaku. Svářování probíhá podle určeného postupu zdokumentovaného v DVS 2207.

Mechanické spojovací metody se používají především v oblasti domovních přípojek.