Zemní protlačovací raketa

Bezvýkopová pokládka domovních přípojek

Bezvýkopová technologie protlačení zeminy raketou jsou užívány většinou v případě domovních přípojek. Pneaumatické kladivo vykope dutinu, kde má být položeno nové potrubí. Zemina tak musí být dostatečně vhodná pro protlačení. V měkčích půdách je potřeba podpora vrtačky, protože není přítomné dostatečné tření se zeminou pro vlastní ražení. Provedení a podoba vlastního kanálu je proto preciznější v kamenitých půdách díky postrannímu vytlačení kamenů. Postranní vytlačení pomocí vrtačky probíhá v menším rozměru. Zaměření cíle probíhá ve startovací jámě. Pomocí této metody se dají pokládat potrubní systémy do průměru d200 mm.

Životnost nově položeného potrubního systému je závislá na stupni jeho případného poškození. Poškození do 10% trubní stěny jsou materiálem tolerovány, větší škrábance nebo rýhy snižují životnost instalovaného potrubí. Z tohoto důvodu je v dokumentu GW 321 od DVGW doporučeno použití trubek s ochranným pláštěm.