Normy

ASTM D 1929, 2011 Zkouška a hořlavost plastů
DIN 2000, 10.00

Ustanovení pro požadavky na pitnou vodu, plánování, stavbu, provoz a údržbu rozvodových zařízení, technické předpisy DVGW

DIN 4102 Vlastnosti dílů a materiálu během požáru
DIN 4124, 01.12 Výkopové jámy a příkopy – náspy, zástavby, pracovní prostory
DIN 8074, 12.11

Trubky z polyethylenu (PE) –  PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD – rozměry

DIN 8075, 12.11

Trubky z polyethylenu (PE) –  PE 63, PE 80, PE 100, PEHD
– Obecné požadavky na kvalitu, zkoušky

DIN 16928, 04.79

Potrubní systémy z termoplastů, spojky, potrubní díly, pokládka
– Obecné směrnice

DIN 18196, 05.11

Stavba základů – klasifikace půdy pro stavebně-technické účely

DIN EN 1555-1, 12.10

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynů – polyethylen (PE)
Část 1: Obecně

DIN EN 1555-2, 12.10

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynů – polyethylen (PE)
Část 2: Trubky

DIN EN 12007-1, 08.00

Potrubní systémy pro rozvod plynů – trubky s maximálním schváleným provozním tlakem do 16 barů (včetně)
Část 1: Všeobecná funknčí doporučení

DIN EN 12007-2, 08.00

Potrubní systémy pro rozvod plynů – trubky s maximálním schváleným provozním tlakem do 16 barů (včetně)
Část 2: Zvláštní funkční doporučení pro využití polyetylenu

DIN EN 12201-1, 11.11

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – polyethylen (PE)
Část 1: Obecně

DIN EN 12201-2, 11.11

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – polyethylen (PE)
Část 2: Trubky

DIN EN 12201-3, 11.11

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – polyethylen (PE)
Část 3: Tvarovky

DIN EN 12201-5, 11.11

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – polyethylen (PE)
Část 5: Možnosti využití systému

DIN EN 805, 03.00

Rozvod vody – požadavky na potrubní systémy pro rozvod vody a jejich stavební části mimo budovy

DIN EN ISO 14688-1, 06.11

Geotechnická dokumentace a výzkum – pojmenování, popis a klasifikace zeminy
Část 1: Pojmenování a popis

DIN EN ISO 14688-2, 06.11

Geotechnická dokumentace a výzkum – pojmenování, popis a klasifikace zeminy
Část 2: Základy klasifikace půdy

DIN EN ISO 14689-1, 06.11

Geotechnická dokumentace a výzkum – pojmenování, popis a klasifikace zeminy
Část 1: Pojmenování a popis

DIN EN ISO 178, 04.11 Plasty – určení ohebnosti
DIN EN ISO 179-1, 11.10

Plasty – určení vrubové houževnatosti za pomoci Charpyho testu
Část 1: zkouška vrubové houževnatosti bez použití nástrojů

DVGW G 459-1, 07.98

Plynové domovní přípojky pro provozní tlak do 4 barů – plánování a zařízení

DVGW G 469, 06.10 Metoda zkoušky tlaku – přeprava a rozvod plynů
DVGW G 472, 08.00

Potrubí pro rozvod plynů do 10 barů provozního tlaku z polyethylenu (PE 80, PE 100 und PE-Xa); výstavba

DVGW GW 320-I, 02.09

Obnova plynárenských a vodovodních potrubních systémů pomocí zatažení nebo zasunutí trubky včetně prostoru mezi trubkou a okolím

DVGW GW 320-II, 06.00

Obnova plynárenských a vodovodních potrubních systémů pomocí Reliningu bez prostoru mezi trubkou a okolím
– požadavky, zajištění kvality a zkouška

DVGW GW 321, 10.03

Řízené horizontální vrtání pro plynárenské a vodovodní potrubní systémy
– požadavky, zajištění kvality a zkouška

DVGW GW 323, 07.04

Bezvýkopová obnova plynárenských a vodovodních potrubních systémů pomocí metody Berstlining
– požadavky, zajištění kvality a zkouška

DVGW GW 324, 08.07

Frézování a pluhování pro plynárenské a vodovodní potrubní systémy
– požadavky, zajištění kvality a zkouška

DVGW GW 325, 03.07

Frézování a pluhování pro plynárenské a vodovodní potrubní přípojky
– požadavky, zajištění kvality a zkouška

DVGW GW 330, 11.00

Svářování trubek a s nimi kompatibilních tvarovek z PE-HD pro potrubní systémy pro rozvod plynů a vody – učební a kontrolní plán

DVGW GW 331, 10.94

Dohled nad svářovacími pracemi na potrubních systémch z PE-HD pro trubní systémy pro rozvod plynů a vody
– Učební a kontrolní plán

DVGW GW 332, 09.01

Stlačení potrubních systémů z polyethylenu pro rozvod plynů a vody

DVGW GW 335-A 2, 11.05

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynů a vody – požadavky a zkoušky –
Trubky z PE 80 a PE 100

DVGW W 400-1, 10.04

Technická nařízení pro potrubní systémy pro rozvod vody (TRWV) – plánování

DVGW W 400-2, 09.04

Technická nařízení pro potrubní systémy pro rozvod vody (TRWV) – stavba a zkouška

DVS-Richtlinie 2202-1, 07.06

Chyby na svářovaných spojkách z termoplastů – znaky, popis, hodnocení

DVS-Richtlinie 2203-1, 01.03

Zkouška svařovacích spojek z termoplastů – požadavky

DVS-Richtlinie 2203-2, 08.10

Zkouška svařovacích spojek z termoplastů – zkouška natažením

DVS-Richtlinie 2203-3, 04.11

Zkouška svařovacích spojek z termoplastů – rázová zkouška

DVS-Richtlinie 2203-4, 07.97

Zkouška svařovacích spojek z termoplastů – doba rozpadu – zkouška tahem

DVS-Richtlinie 2203-5, 08.99

Zkouška svařovacích spojek z termoplastů – technologická zkouška ohnutím

DVS-Richtlinie 2207-1, 09.05

Zkouška svařovacích spojek z termoplastů – svářování trubek, jejich součástí a desek z PE-HD pomocí topných článků

DVS-Richtlinie 2210-1, 04.97

Průmyslová potrubí z termoplastů – plánování a provedení projektu, nadzemní potrubní systémy

KRV Verlegeanleitung A 135/99-15, 6. Auflage

Pro potrubí z polyethylenu vysoké hustoty (PE 80 a PE 100) pro rozvod pitné a užitkové vody mimo budovy

KRV Verlegeanleitung A 435/96-10, 5. Auflage

Pro potrubí z polyethylenu (PE) pro rozvod plynů vody mimo budovy

PAS 1031, 09.04

Materiál polyethylen (PE) pro rozvod plynů mimo budovy

PAS 1075, 04.09

Trubky z polyethylenu pro alternativní srovnávací metody – odměření, technické požadavky a zkoušky

R 14.3.1 DA, 01.98

Tlakové trubky z PE 80 a PE 100 obecně, se značkou kvality německého Spolku pro zajištění kvality plastových trubek e.V.

R 14.3.1 G, 01.98

Tlakové trubky z PE 80 a PE 100 pro plyn, se značkou kvality německého Spolku pro zajištění kvality plastových trubek e.V.

R 14.3.1 TW, 01.98

Tlakové trubky z PE 80 a PE 100 pro pitnou vodu, se značkou kvality německého Spolku pro zajištění kvality plastových trubek e.V.

Popis norem a směrnic slouží pouze pro informaci a nevzniká zde nárok na úplnost