Metody pokládky


Dnešní inženýrské sítě pokrývají téměř veškerou plochu zemí střední Evropy. Z toho důvodu má obnova a sanace větší význam, než výstavba nových sítí. U bezvýpokových metod pokládky vzniká větší riziko poškození trubek než při otevřené pokládce (Black-Box pokládka). Z tohoto důvodu jsou trubky pro bezvýkopové technologie opatřeny ochranným pláštěm, který doporučuje i DVGW. Při instalačních technikách rozlišujeme mezi pokládkou do pískového lože nebo bez něj a mezi bezvýkopovou technologií pokládky nebo výkopovou pokládkou. Právě v bezvýkopových technologiích byly v posledních letech vyvinuty mnohé alternativy, které zde podrobně představujeme.