Close-Fit složením ve výrobě

Při použití sanace technologií Close-fit, kde se předtvarování PE potrubí provádí přímo ve výrobě, dosáhneme efektivního řešení, s dlouhou životností a zároveň šetříme životní prostředí. Nová trubka je při výrobě speciálně termomechanicky tvarovaná a složená. Maximální délka trubky pro jeden úsek je závislá na jejím průměru a kapacitě bubnu. Podle kapacity bubnu, mohou být díky složenému průřezu nových trubek v jednom úseku nainstalovány stovky metrů v jednom kuse bez jakéhokoliv spoje.

Průběh:

Před započetím prací je stávající potrubí odstaveno. Po prohlídce kamerou jsou opatrně ostraněny usazeniny a možné překážky. Dle potřeby je nainstalováno provizorium k zajištění náhradního zásobování během trvání stavby. Poté je stávající potrubí zkalibrováno a zataženo nové Close-fit potrubí pomocí lanového navijáku. Následně je Close-Fit potrubí zahřáto horkou parou. Přitom je aktivován paměťový efekt. Díky působení páry a tlaku se trubka Close-Fit vrátí do původního kruhového tvaru a přilne k vnitřní stěně staré trubky. Sanovaná tlaková nebo gravitační trubka je propojena s dalším úsekem pomocí svařování elektrotvarovkou nebo metodou na tupo.

Po úspěšné tlakové zkoušce a výplachu potrubí je nový trubní systém připraven k použití.