Berstlining

Bezvýkopová výměna potrubí ve stávající trase

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Statický Berstlining je metoda bezvýkopové sanace zpravidla poškozených nebo poddimenzovaných trubních vedení za použití existujících tras, která je šetrná k životnímu prostředí.

Při statickém Berstliningu se díky velkým silám používají spíše tyče než lano. V cílové šachtě nebo stavební jámě se tyče napojí na rozbíjecí hlavu, roztahovací kónus a novou trubku. Podle podmínek stavby je možné díky Berstliningu zvětšit průměr stávající trubky až o dva jmenovité průměry. Staré potrubí je zničeno tažnou silou a statickou rozbíjecí hlavou, úlomky roztlačeny do stran a do vzniklého kanálu je vtaženo nové potrubí. Houževnaté materiály jako ocel nebo tvárná litina jsou nařezány, křehké materiál (kamenina, beton atd.) lámány – přitom jsou fragementy staré trubky radiálně roztlačeny do okolní zeminy.

Berstlining je vzhledem k nové trubce velmi rizikový a trubka je velmi zatížena. Fragmenty staré trubky způsobují škrábance a rýhy v nové trubce, dále je trubka vystavena bodovému namáhání. Z těchto důvodů doporučuje dokument GW 323 od DVGW výhradní použití trubek s ochranným pláštěm.