Otevřená pokládka

Při pokládce do otevřeného výkopu jsou jasně definované zóny pro potrubí. Obsyp potrubí tvořený zeminou okolo trubky je upravený, aby byla trubka vystavená tlaku dostatečně chráněna před vnějšími vlivy.

Rostoucí nároky na snížení nákladů nutí mnoho provozovatelů sítí zvažovat, zda je nutné nákladné pískové lože pro nové potrubí. Pokud je možné vykopanou zeminu hutnit, může být znovu použita pro obsyp potrubí místo písku. Předpokladem je potrubí, který dokáže zvládnout veškerá namáhání, ke kterým dochází.

Další informace:
Pokládka do pískového lože
Pokládka bez pískového lože