Pokládka do pískového lože

Pokládka do pískového lože

Při pokládce do otevřeného výkopu jsou jasně definované zóny kolem potrubí. Vzhledem k provedení výkopu platí mezi jinými norma DIN 4124 “Stavební jámy a výkopy”, definující šířku pracovního prostoru a uskutečnění zástavby. Půda okolo trubky je upravena, aby trubka vystavená tlaku byla chráněna před vnějším zatížením. Norma DIN EN 805 a směrnice W400-2 od DVGW předepisují uložení trubky do písku nebo jemného štěrku. Směrnice W400-2 od DVGW schvaluje velikost zrn max. 22 mm. Pouze tak může být zabráněno tomu, aby byla trubka bodově nebo podélně zatížena nevhodnými stavebními materiály ve výkopu.