Pluhování a frézování

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Vliv pluhu na zeminu je relativně malý. Při této technologii pokládky není nutné snižovat hladinu podzemní vody. Pokud připočteme minimální omezení pracovního pruhu je pluhování velmi šetrné k životnímu prostředí. Tato technologie se dá využít do zeminy třídy těžitelnosti 5 v nezastavěných oblastech. S ohledem na třídu zeminy mohou být uskutečněny pokládky do hloubky až 2,2 metrů. Pokládka pomocí pluhování je nejekonomičtější metodou nové instalace potrubních systémů s až 3000 m položeného potrubí za jeden den. Pluhovací kolona se skládá z pokládacího pluhu s pluhovací šachtou a navíjecího stroje s lanem a kotvou instalovaného na nákladní vůz. Pokladací pluh je tažen navíjecím lanem ve směru nákladního vozu s navijákem. Jakmile pluh dojede až k vozu, je navíjecí lano povoleno a vůz poodjede na konec dalšího úseku trasy a takto se proces opakuje. Ve startovací jámě je pluhovací šachta položena do požadované hloubky. Podle průměru potrubí může být zároveň položeno více potrubních vedení. Do pluhovací šachty se zavede potrubí do hloubky pokládky. Zemina se za pluhovací šachtou sama uzavře pomocí vlastní váhy, tento proces se dá ale i urychlit použitím strojů. Existuje i možnost do pokladacího pluhu vložit písek do hloubky pokládky. Bodové namáhání způsobené např. kameny v zemině může zapříčinit poškození potrubní. Pro reálné dosažení požadované minimální životnosti by potrubní systémy měly být vyrobeny z materiálu s ověřenou  odolností proti trhlinám způsobeným napětím, jako jsou např. trubky egeplast 9010 RCplus. Popsaný postup pluhování se nazývá nekonečné pluhování. Dalším způsobem je tzv. raketové pluhování. Připravené potrubí je v délce úseku je na začátku připevněno na rozšiřovací hlavu. Pluhový pokladač jede a přes startovací jámu táhne potrubí v potřebné hloubce. Protože se potrubí u raketového pluhování táhne zemí, je daleko větší riziko mechanického poškození a potrubí by měl být opatřeno ochranným pláštěm.

Frézování:

Princip frézování trubek

Motorová fréza vytvoří úzkou rýhu o šířce do 60 cm a hloubce do 2,5 m. Do tohoto výkopu je zavedena trubka a téměř zároveň probíhá zásyp rýhy, zpravidla výkopaným materiálem. Oproti jiným metodám pokládky tato metoda umožňuje zpracování i těžších zemin až do třídy těžitelnosti 7. Rychlost pokládky závisí na nejvíce zastoupené třídě zeminy, je ale menší než při pokládce pomocí pluhování. Protože při této technologii nedochází k pokládce do pískového lože, měly by být trubky vyrobeny z materiáluodolného proti vzniku a šíření napěťových trhlin, jako např. trubky egeplast 9010 RCplus.