Kontakt

egeplast

egeplast Blog | Kategoria: Allgemein @pl

Rozbudowa europejskiej sieci energetycznej

Spółka Amprion oraz belgijski operator systemów przesyłowych realizują wspólnie budowę linii elektroenergetycznej, która połączy sieci energetyczne Niemiec i Belgii. Budowa ok. 90-kilometrowej linii przesyłowej prądu stałego realizowana jest w ramach projektu ALEGrO (Aachen Liège Electricity Grid Overlay), wpisanego na listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (Projects of Common Interest) w UE. Spółka Amprion wykorzystuje w […]

czytaj dalej

Firma egeplast powiększa skład zarządu – nowym Dyrektorem Zarządzającym zostaje Torsten Ratzmann

Kierownictwo firmy egeplast działa we wzmocnionym składzie – z dniem 1 października 2019 r. stanowisko Dyrektora Zarządzającego objął Torsten Ratzmann, zasilając dotychczas dwuosobowy zarząd spółki. Jako doświadczony lider przejął on kierownictwo nad pionem operacyjnym i działem innowacji. „Bardzo cieszymy się z tego, że dołączył do nas Torsten Ratzmann. Jego doświadczenie z pewnością pomoże nam konsekwentnie […]

czytaj dalej

Miasto Greven rozbudowuje oczyszczalnię ścieków o czwarty stopień oczyszczania

W niemieckim Greven realizowany jest projekt rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków o dodatkowy, 4. stopień oczyszczania, który zwiększy wydajność procesu oczyszczania i zapewni eliminację mikrozanieczyszczeń. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na ok. 4,5 miliona euro. W instalacji zastosowano system dużych rur egeXXL wykonanych z polietylenu PE 100-RC, który zapewnia długotrwałą i bezpieczną eksploatację. Wykorzystano też precyzyjnie […]

czytaj dalej

Zastosowanie wodoru w systemie przesyłowym gazu ziemnego – konferencja branżowa „Future Symposium” 2019

W dniu 19 września br. miała miejsce kolejna edycja konferencji branżowej „Future Symposium”, organizowanej przez firmę egeplast. Zgromadziła ona liczne grono ekspertów i partnerów handlowych, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie do udziału w tej ważnej i pouczającej wymianie doświadczeń. W wykładach i dyskusjach panelowych uczestniczyli krajowi i zagraniczni operatorzy sieci elektrycznych oraz eksperci z zakresu […]

czytaj dalej

Zakres projektu: bezpieczne odprowadzenie ścieków w przemyśle

Austriacki zakład przemysłowy AGRANA z oddziałem w Aschach nad Dunajem planuje kanał ściekowy …

czytaj dalej

On-line monitoring nieszczelności w przemyśle

Systemy rurowe w przemyśle poddane wysokiemu zagrożeniu są optymalnie monitorowane systemem 3L …

czytaj dalej

Trzy kanały prowadzące pod Renem w Koblencji

Przy położeniu nowego wodociągu wody pitnej i gazociągu zaopatrujące w energię Mittelrhein AG …

czytaj dalej

Zakład energetyczny rozbudowuje sieć na potrzeby energii odnawialnej

Ze względu na pozytywny rozwój Parku Wiatrowego we Fläming (Brandenburgia) od stycznia 2017 r.

czytaj dalej

Rurociąg wody pitnej dla Göteborga stale chroniony

W Göteborgu został przeciągnięty przez skażoną glebę pod rzeką Göta älv, przy zastosowaniu technologii HDD ….

czytaj dalej

Specjalny element rozprowadza deszczówkę dla Europa-Parku w Rust

Nowy atrakcja wodna będzie od późnej jesieni 2019 roku zachwycać odwiedzających Europa-Park w Rust …

czytaj dalej

Nowa rura pod kanałem Odra-Haweł w Oranienburgu

W celu zapewnienia doprowadzenia sieci zasilających i odprowadzających do dzielnicy Lehnitz w Oranienburgu …

czytaj dalej

Stale monitorowany system rur 3L w obszarach ochronnych wody

40% obniżenie kosztów poprzez zastosowanie kompletnego monitoringu rurociągów w obszarach ochronnych wody

czytaj dalej

Rura kanalizacyjna egeFuse® 2.0

System spawanych rur kanalizacyjnych z PE ze zintegrowaną złączką do spawania

czytaj dalej

Film wideo prezentujący system egeplast SLA® Barrier Pipe

Nasz nowy film wideo prezentuje propozycje egeplast : SLA® Barrier Pipe , wielowarstwowych …

czytaj dalej

Nowy film egeplast SLM® DCT

Nowoczesne rozwiązanie dla budowy rurociągów ze zintegrowaną kontrolą …

czytaj dalej

egeplast rozszerza zakres oferty kształtek egeFit o łuki gięte z PE 100-RC

Łuki gięte z PE 100-RC, o jednolitej grubości ścianki na całym obwodzie i długości …

czytaj dalej

System rur wysokociśnieniowych HexelOne® uzyskał Certyfikat DVGW

System rur wysokociśnieniowych uzyskał certyfikat DVGW dla gazu i wody pitnej.

czytaj dalej

Konferencja branżowa „Future Symposium“ w siedzibie firmy egeplast

18 czerwca 170 czołowych decydentów spotkało się w siedzibie firmy egeplast na …

czytaj dalej

Budowa nowego rurociągu do przesyłu biogazu o ciśnieniu 19 barów przy użyciu wysokociśnieniowego systemu rur HexelOne® SLM DCT

Budując 19-barowy rurociąg biogazowy w angielskim Fakenham, firma National Grid …

czytaj dalej