Poradenství

Výběr surovin a systémů v inženýrských stavbách má extrémně dlouhodobý vliv. Jakmile je stavba a pokládka dokončena, je po několik generací dodatečný přístup k potrubním systémům téměř nemožný.

  • kvalitní povrchy
  • Na inženýrské stavby navazuje pozemní stavitelství
  • Při vzniklých škodách jsou ceny oprav mnohnásobně vyšší než původní investice
  • Omezení provozu nebo zastavení vedení je při dnešní hustotě provozu téměř nemožné

Projektanti a provozovatelé potrubních sítí proto čelí výzvě rozhodnout se pro vhodné materiály podle svých znalostí o jejich potenciálu a hranicích. Mimoto musí brát zřetel na poměr výkonu a ceny. Cena trubek často nečiní více než 15% nákladů, celkové náklady jsou z 85% tvořeny podzemní a nadzemní stavbou. Díky bezvýkopovým metodám pokládky se nabízí potenciál ke snížení nákladů.