Egeplast poskytuje poradenské služby projektantům a investorům z technického a komerčního hlediska. Využijte téměř dvacetiletou zkušenost v bezvýkopových technologiích instalace potrubních systémů naší společnosti. Nechte si od našich externích zaměstnanců představit výhody výrobků firmy egeplast v přímém rozhovoru. Vysvětlí Vám, jaká řešení by Vašemu podniku mohla dopomoci k vyšší bezpečnosti investice.

Plánování projektu
Podpora při výběru metod pokládky – bezvýkopové nebo do pískového lože

 • Porovnání cen pokladacích metod
 • Výběr surovin v závislosti na metodě pokládky
 • Nařízení
  Technické plánování projektu
Technické poradenství pro plánovanou vestavbu

 • Zohlednění požadavků zákazníka (tlak, trasa, čas, situace a podmínky)
 • Výběr surovin
 • Výběr metody pokládky
 • Výběr produktu
 • Klasické poradenství: životnost, spojovací techniky, tažné síly, rozsah ohybu, délky stavebních příkopů atd.
Im Rohr steckt der Hebel_CZ Obchodní plánování projektu
Obchodní poradenství pro plánovanou vestavbu

 • Cena materiálu
 • Celková cena projektu
 • Náklady vlastníka
  Výběrové řízení
Pomoc při výběrovém řízení

 • Texty k výběrovým řízením metod pokládky
 • Texty k výběru metod sanace
 • Texty k výběru bezvýkopové obnovy potrubí
 • Texty k výběru potrubních vedení a systémů
 • Texty k výběru spojovacích metod
  Realizace
Aktivní podpora během stavby

 • Zaškolení na stavbě (potrubní systémy egeplast)
 • Dohled na stavbě během všech projektových fází
 • Poskytnutí nářadí a příslušenství (např. svářečky atd.)
  Následné práce
Servis při ukončení stavby

 • Ohodnocení ekonomičnosti
 • Ohodnocení surovin
 • Dokumentace
 • Dokumentace surovin a certifikátů