Kontakt

egeplast

egeplast Blog | Archiv pro rok: 2019

Rozšiřování evropské energetické sítě

Amprion a belgický provozovatel přenosové soustavy Elia budují první přímé elektrické spojení mezi Německem a Belgií. Přibližně 90 km dlouhé podzemní kabelové vedení stejnosměrného proudu se nazývá ALEGrO (Aachen Liège Electricity Grid Overlay) a bylo zařazeno na seznam projektů PCI (projekty společného zájmu) Evropské unie. Amprion rozšiřuje rozvodnou síť ochrannými trubkami egeplast pro vysokonapěťové kabely. […]

více

egeplast posiluje management – Ratzmann novým členem představenstva

egeplast se připravuje na budoucnost. Od 1. října 2019 posílí dosud dvoučlenné vedení firmy další člen. Novým přírůstkem je Torsten Ratzmann coby zkušený lídr v oblasti provozu a inovací. „Jsme potěšeni, že jsme získali Torstena Ratzmanna, který má zkušenosti potřebné pro důsledné řízení naší růstové strategie,“ říká dr. Ansgar Strumann, spolumajitel a jednatel grevenského výrobce […]

více

Město Greven staví čtvrtý stupeň čistění pro čistírnu odpadních vod

Za účelem zlepšení procesu čištění a odstranění mikroškodlivin v proudu odpadních vod se město Greven rozhodlo vybudovat další, čtvrtý stupeň čištění pro čistírnu odpadních vod v rámci investice odhadované na 4,5 milionu eur. Použit byl systém velkých trubek egeplast egeXXL vyráběných z odolného a provozně bezpečného materiálu PE 100-RC a dále také na stupeň přesně […]

více

Vodík v síti zemního plynu – sympozium egeplast 2019 zaměřené na budoucnost

Pozvání egeplastu na 19. září přijala řada odborníků a mezinárodních obchodních partnerů a svými příspěvky přispěli k důležité výměně informací. Provozovatelé rozvodných sítí a odborníci v oblasti vodíku z Německa i ze zahraničí si během krátkých prezentací a panelových diskuzí vyměnili zkušenosti a názory. Důraz byl kladen na současné výzvy a budoucí příležitosti v dodávkách […]

více

Úspěšný start nového výrobního závodu v Anglii

Dne 10. dubna 2019 společnost egeplast UK Ltd. úspěšně zahájila výrobu PE potrubí v Anglii. Tímto společnost egeplast učinila důležitý krok k další internacionalizaci své působnosti. Díky tomu budou profitovat partneři i zákazníci v Anglii z ještě flexibilnějších a krátkodobějších dodávek potrubných systémů pro rozvody pitné vody a odpadních vod. Kromě toho místní výroba trubek […]

více

Zpráva o projektu: Bezpečné odvádění odpadních vod v průymslu

Rakouská průmyslová společnost AGRANA s pobočkou v Aschachu na Dunaji naplánovala kanalizaci vedoucí …

více

Online monitoring úniků pro průmyslové potrubí

egeplast 3L Bezpečnostní potrubní systém zajišťující trvalé řízení a dálkovou údržbu online

více

Tři propustky pod řekou Rýn v Coblenzi

V souvislosti s instalací dvou nových zásobovacích potrubí pro pitnou vodu a plyn v německém Coblenzi …

více

Dodavatel energie rozšiřuje síť obnovitelných energií

Vzhledem k pozitivnímu vývoji větrných elektráren v Flämingu (Brandenbursko, Německo) se stávající síťová …

více

Trvalá ochrana vodovodního přivaděče pro Gothenburg

V Göteborgu byla do kontaminované půdy pod řekou Göta älv instalována nová trubka na ….

více

Volitelné komponenty distribuující dešťovou vodu pro Europa-Park

Nový aquapark bude těšit návštěvníky Europa-Park v Rustu (Bádensko-Württembersko) od konce roku 2019.

více

Nová kanalizace pod kanálem Oder-Havel v Oranienburgu

Pro zajištění dodávky a likvidace z okresu Lehnitz v okrese Oranienburg, rychle se vyvíjejícího okresního města …

více

3L Leak Control systém v oblastech ochrany vody

40% úspor nákladů díky plně monitorovanému systému potrubí ve vodohospodářských oblastech

více

Kanalizační potrubí egeFuse® 2.0

Svařovaný kanalizační potrubní systém z PE s integrovaným hrdlem pro svařování

více