Zastosowanie wodoru w systemie przesyłowym gazu ziemnego – konferencja branżowa „Future Symposium” 2019

,

W dniu 19 września br. miała miejsce kolejna edycja konferencji branżowej „Future Symposium”, organizowanej przez firmę egeplast. Zgromadziła ona liczne grono ekspertów i partnerów handlowych, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie do udziału w tej ważnej i pouczającej wymianie doświadczeń. W wykładach i dyskusjach panelowych uczestniczyli krajowi i zagraniczni operatorzy sieci elektrycznych oraz eksperci z zakresu technologii wykorzystujących wodór jako nośnik energii.

Głównymi tematami obrad były współczesne wyzwania związane z wykorzystaniem wodoru w sieciach przesyłowych gazu ziemnego oraz korzyści, jakie niesie ze sobą ta technologia. Znaczenie wodoru dla realizacji strategii generowania energii z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju naświetlił Prof. Dr. A.J.M. van Wijk z Uniwersytetu Technicznego w Delft. Następnie Dr. Joachim Hessel z firmy Hessel Ingenieurtechnik GmbH wygłosił referat na temat projektowania i eksploatacji wysokowydajnych rur polietylenowych, zapewniających bezpieczny przesył gazu. Oferowane w tym zakresie przez firmę egeplast rozwiązania zaprezentował w swoim wystąpieniu Dr. Thorsten Späth. Kolejni referenci, reprezentujący firmy EWE, innogy, Liander oraz Münster Netz, w swoich wystąpieniach dzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi wyzwań, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa dystrybucyjne i operatorzy systemów przesyłowych gazu ziemnego w kontekście dynamicznego rozwoju nowych technologii wykorzystujących wodór.