Rozbudowa europejskiej sieci energetycznej

Spółka Amprion oraz belgijski operator systemów przesyłowych realizują wspólnie budowę linii elektroenergetycznej, która połączy sieci energetyczne Niemiec i Belgii. Budowa ok. 90-kilometrowej linii przesyłowej prądu stałego realizowana jest w ramach projektu ALEGrO (Aachen Liège Electricity Grid Overlay), wpisanego na listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (Projects of Common Interest) w UE. Spółka Amprion wykorzystuje w tym projekcie rury ochronne dla kabli wysokiego napięcia produkowane przez firmę egeplast. W ramach rozbudowy europejskiej sieci elektroenergetycznej od października 2018 r. realizowany jest projekt budowy podziemnej linii przesyłu prądu stałego o napięciu 320 kV, łączącej miejscowość Oberzier (Niemcy) i miasto Liège (Belgia). Projekt ma zakończyć się w roku 2020. W ramach prac projektowych operator niemiecki, spółka Amprion GmbH, wykorzystuje odporne na wysoką temperaturę rury ochronne ege-com® Macroduct High-T PE z jasną powłoką wewnętrzną o niskim współczynniku tarcia i zwiększoną odpornością na zarysowania.
Prace związane z ułożeniem systemu rur do ochrony kabli o napięciu znamionowym 320 kV na trasie przebiegającej z Oberzier do granicy z Belgią realizuje konsorcjum AAA złożone z firm: Klaus Stewering (Borken), Heitkamp & Hülscher (Stadtlohn), Ulrich Bogenstahl (Legden) oraz RN Rohrleitungsbau Niederrhein (Krefeld). Za rozbudowę trasy po stronie belgijskiej odpowiada operator systemów przesyłowych Elia. Po stronie niemieckiej zostanie ułożony ok. 40-kilometrowy odcinek liczącej ok. 90 km linii przesyłowej, częściowo w wykopach otwartych (rowy kablowe), a częściowo metodą bezwykopową (HDD, przewierty mechaniczne). System składa się z kabli wysokiego napięcia poprowadzonych w dwóch rurach ochronnych ułożonych równolegle do siebie.
Na trasie o długości ok. 30 km rurociąg osłonowy prowadzony jest w systemie otwartym. Na odcinkach prostoliniowych układane są rury ochronne ege-com® Macroduct High-T PE o wymiarach 250 x 11,4 mm z mufą kielichową. Natomiast połączenia pod kątem realizowane są z użyciem rur High-T PE o wymiarach 250 x 11,4 mm, łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego.
Jest to rura ochronna dla kabli wysokich i najwyższych napięć, która charakteryzuje się zwiększoną stabilnością termalną i wysoką wytrzymałością na obciążenia termiczne. Dostarczone mufy są fabrycznie precyzyjnie dopasowane do średnicy i kształtu rur, co ułatwia ich łączenie i pozwala zwiększyć tempo układania rurociągu. Odporna na zarysowania powłoka wewnętrzna o niskim współczynniku tarcia stwarza optymalne warunki do wprowadzania i przeciągania przewodów, a jej jasny kolor ułatwia dokonywanie inspekcji technicznych.

„Dzięki tej technologii możliwe było układanie do 100 m zespolonych elementów, czyli 18 odcinków dziennie. Pozytywnym aspektem wykonywanych prac budowlanych był niezwykle łatwy i szybki montaż muf, w trakcie którego bardzo pomocne okazało się oznaczenie głębokości wtyku przez producenta.” – tłumaczy Manuel Schneidereit, starszy kierownik budowy realizowanej przez konsorcjum ARGE Amprion ALEGrO Aachen (AAA). Wersja z wydłużoną mufą zapewnia wyższy stopień bezpieczeństwa.
Podziemne odcinki linii przesyłowej przecinające autostrady i trasy szybkiej kolei zrealizowano za pomocą przewiertów sterowanych na długościach do 80 m przy głębokości do 8 m. Do ułożenia systemu kabli zastosowano przewody o napięciu znamionowym do 320 kV, które zostaną przeciągnięte przez rury ochronne, docelowo na odcinkach o długości do 1140 m.
Firma egeplast, jako dostawca systemowy, zapewnia również wyposażenie dodatkowe – wszelkie niezbędne komponenty takie jak podwójne mufy (wersja wydłużona), kształtki przejściowe, e-mufy, zatyczki i przykrywki muf, a także urządzenia do wynajęcia (narzędzia do usuwania zgrubień i zgrzewarki doczołowe).