Miasto Greven rozbudowuje oczyszczalnię ścieków o czwarty stopień oczyszczania

,

W niemieckim Greven realizowany jest projekt rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków o dodatkowy, 4. stopień oczyszczania, który zwiększy wydajność procesu oczyszczania i zapewni eliminację mikrozanieczyszczeń. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na ok. 4,5 miliona euro. W instalacji zastosowano system dużych rur egeXXL wykonanych z polietylenu PE 100-RC, który zapewnia długotrwałą i bezpieczną eksploatację. Wykorzystano też precyzyjnie dopasowane elementy kolan segmentowych. Połączenia rur wykonano za pomocą zgrzewarki doczołowej wypożyczonej z parku maszynowego firmy egeplast. Innowacyjna technologia oczyszczania z użyciem filtracji tkaninowej i sproszkowanego węgla aktywnego (PAC) w połączeniu z systemem rur z polietylenu PE 100 gwarantuje zwiększenie efektywności oczyszczania ścieków komunalnych w Greven.
Długookresowe analizy wskaźników emisji zanieczyszczeń w ściekach komunalnych już w roku 2013 skłoniły Radę Miasta Greven (Nadrenia Północna-Westfalia) do poważnego rozważenia kwestii modernizacji procesu oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia ścieków w Greven obsługuje ok. 60 000 mieszkańców i w obecnej formie funkcjonuje od 1981 roku. Około 50% objętości przepływu stanowią ścieki przemysłowe. Po poddaniu ich procesom oczyszczania, ścieki odprowadzane są do rzeki Ems. Przed rozbudową zakład oczyszczał ścieki w 3-stopniowym procesie, z wykorzystaniem zbiornika wyrównawczo-retencyjnego oraz podziemnego systemu odprowadzania wykonanego z powszechnie wówczas stosowanych rur cementowo-azbestowych. W roku 2014 Rada Miasta podjęła decyzję o wyasygnowaniu środków na modernizację oczyszczalni, z uwzględnieniem ewentualnego dofinansowania z budżetu landowego. Głównym celem inwestycji miała być eliminacja mikrozanieczyszczeń w końcowym strumieniu ścieków. Zasadność tej koncepcji potwierdziły wyniki zleconego studium wykonalności, podjęto więc decyzję o rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków o dodatkowy, 4. stopień oczyszczania, obejmujący filtrację sproszkowanym węglem aktywnym (PAC) oraz stację filtrów tkaninowych. Technologia ta umożliwia separację mikrocząsteczek o wielkości do 10 mikrometrów.

Po złożeniu wniosku o przyznanie dotacji ze środków budżetowych kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia, w 2016 r. projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu wsparcia RESA II (zasobooszczędne technologie odprowadzania ścieków). Uzyskana kwota wsparcia objęła 80% wolumenu inwestycji, przekraczając tym samym typową wysokość przyznawanych dotacji, które zazwyczaj zabezpieczają 70% nakładów. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na ok. 4,5 miliona euro. W roku 2017 rozpoczęły się prace nad przygotowaniem projektu budowlanego, zakończone złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Ostateczną zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych na terenie oczyszczalni ścieków w Greven władze okręgu Münster wydały w marcu 2018 r. Latem tego samego roku zlikwidowany został zbiornik retencyjny, po czym firma Stückenschneider przygotowała plac budowy. W listopadzie 2018 r. firma Kögel Bau z Bad Oeynhausen rozpoczęła wykonywanie robót podziemnych. Projekt budowlany wraz z planem zagospodarowania terenu opracowało biuro projektowe Rummler + Hartmann z Havixbeck.
W specyfikacji przewidziano ułożenie podziemnego systemu rur z polietylenu PE 100-RC, który zapewnia długotrwałą i bezpieczną eksploatację. Inwestor zdecydował się na zastosowanie rur egeXXL o średnicy nominalnej do1000 mm, produkowanych przez firmę egeplast. Podczas budowy ułożono łącznie 350 m rur z typoszeregu SDR 17. Ponadto firma egeplast wykonała „na wymiar” liczne elementy kolan segmentowych, niezbędne do realizacji zmian kierunku rurociągu. Elementy rur i kształtek z polietylenu PE 100-RC łączone były metodą zgrzewania doczołowego przy użyciu zgrzewarki wypożyczonej z parku maszynowego firmy egeplast.
Wstępne uruchomienie instalacji planowane jest na koniec 2019 roku . W okresie rozruchu praca oczyszczalni będzie monitorowana przez zespół ekspertów, który przeprowadzi szereg specjalistycznych badań i analiz. Po uzyskaniu wymaganej stabilności wyników, nowo wybudowana część oczyszczalni ścieków komunalnych w Greven zostanie oddana do eksploatacji pod koniec 2020 roku.