Kontakt

egeplast

14. stycznia 2019 | Allgemein @pl

System rurociągu wody pitnej z warstwą ochronną przeciw substancjom szkodliwym

SLA® Barrier Pipes - certyfikowane bezpieczeństwo jakości wody pitnej

Jeżeli jakość naszej wody pitnej jest zagrożona i wzrastają wyzwania stawiane przy planowaniu i dostarczaniu w związku z nadmiernym nawożeniem i chemicznym zanieczyszczeniem ziemi, to pomocne przy zapewnieniu długotrwałej dostawy wody pitnej są certyfikowane systemy rur z tworzyw sztucznych wyposażone w warstwę ochronną przed substancjom szkodliwym. To zapewnia wysoką jakość życia. W powiązaniu z nowoczesnymi bezwykopowymi metodami instalacyjnymi sieci zaopatrzeniowe mogą zostać przyszłościowo i bezpiecznie zrealizowane przy zapewnieniu dodatkowych korzyści kosztowych.

Woda jako naturalny produkt jest centralnym elementem naszego życia. Na całym świecie zasoby wody gruntowej są głównymi źródłami zaopatrzenia w wodę. W Niemczech z tych źródeł czerpie się codziennie średnio 120 litrów na osobę. Najwyższym priorytetem nowoczesnej gospodarki wodnej jest zapewnienie, że w celu możliwego uniknięcia ryzyka związanego z niepożądanym zanieczyszczeniem wody pitnej zostaną użyte wszelkie stojące do dyspozycji rozwiązania techniczne. Tak więc obowiązuje to, żeby zapewnić nieprzerwanie wysoką jakość wody pitnej począwszy od jej uzyskania aż do doprowadzenia do gospodarstw domowych siecią wodociągową.

Ale jakie skutki wynikają z faktu, że środowisko wpływa na pogorszenie jakości wody pitnej a odpowiedzialność dostawców wody staje się coraz większa. Aktualne badania Federalnego Urzędu d.s. środowiska podają następujący przykład. Nasze wody gruntowe są silnie zanieczyszczone azotanem. Nawożenie powierzchni uprawnych w rolnictwie nawozami mineralnymi zawierającymi azot i gnojówką, jest uważane za jego przyczynę. Dlatego dostawcy wody muszą zwiększać techniczne i finansowe nakłady na to, aby uzyskana z wody gruntowej woda pitna dotarła do nas niezanieczyszczona i zdrowa.

Unikanie zanieczyszczeń jest ważne i w przyszłości będzie jeszcze ważniejsze w całkowitym łańcuchu procesowym – przy pozyskiwaniu, uzdatnianiu i rozprowadzaniu wody pitnej w obrębie sieci wodociągowej.

Stickstoffhaltige Düngung führt zu hoher Nitratbelastung des Trinkwassers

Jak najskuteczniejsze unikanie szkodliwej dla zdrowia kontaminacji oznacza tym samym w równym stopniu ochronę zasobów jak również zmniejszenie nakładów i kosztów, które powstałyby przy kosztownym uzdatnianiu wody pitnej. Aby zachować czystość wody w transporcie do konsumentów/odbiorców oraz zapewnić pewne zaopatrzenie w nią, firma egeplast opracowała w związku z tym systemy rurowe, które zapewniają maksymalną ochronę, przy czasie użytkowania o długości 100 lat. Wodociągi mogą być układane bezwykopowo przy niskich kosztach. Standardowe rury nie zapewniają takiej ochrony.

Zawsze wtedy, gdy wyzwania dla projektantów i zaopatrujących w wodę stanowią wodociągi wody pitnej, które miałyby przebiegać przez skażoną lub zagrożoną skażeniem ziemię, co grozi niebezpieczeństwem przenikania substancji szkodliwych przez ściany rury do medium , które jest nimi transportowane. Obojętnie, czy rozchodzi się przy tym o substancje szkodliwe pochodzące z nadmiernego nawożenia w rolnictwie czy też o skażoną węglowodorem ziemię na terenach przemysłowych.

Opracowany przez firmę egeplast system rurociągów SLA® Barrier Pipe wyklucza dzięki inteligentnej kombinacji termoplastycznych właściwości materiałowych i zaporowego działania metalu, przenikaniu substancji szkodliwych do wody pitnej. Woda pitna jest pewnie chroniona. A nowoczesne metody instalacji systemów rur z tworzyw sztucznych zapewniają dodatkowo korzyści kosztowe.

Dostosowane do sytemu kształtki również nie dopuszczają przenikania. Kompletny system jest w czasie montażu przy użyciu techniki łączenia dopasowanych elementów zgodnie z zasadami DVS jednolicie zgrzany i nie wykazuje na połączeniach pierścieni uszczelniających dopuszczających dyfuzję substancji.

SLA Barrier Pipe zum Transport von Trinkwasser

System rurowy SLA® Barrier Pipe posiada już od roku 1995 certyfikat niderlandzkiego instytutu KIWA na układanie go w skażonej lub zagrożonej skażeniem glebie.

System spełnia najwyższe wymagania stawiane przez obowiązującą w Niderlandach normę BRL 17101, która dotyczy wymagań stawianym rurom do wody pitnej układanym w skażonej ziemi. Norma ta jest ponadto podstawą do certyfikowania rur Barrier Pipes z warstwą zaporową z aluminium.

Niedawno zaktualizowana norma definiuje również wymagania stawiane rurom stosowanym przy ekstremalnie wysokim stopniu skażenia, tak zwana „klasa III”. Ona opisuje szczegółowo III klasę kontaminacji, również gleby nasyconej roztworem toksycznych aromatycznych węglowodorów otaczającą położoną w niej rurę. Również SLA® Barrier Pipe spełnia całkowicie wymagania stawiane klasie III i tym samym zapewnia całkowitą ochronę przed skażeniami wszelkiego rodzaju.

Kontakt

Dr.-Ing. Michael Stranz
Tel.: 02575.9710-273
michael.stranz@egeplast.de

 

 
Chcecie Państwo być informowani na bieżąco?