Stale monitorowany system rur 3L w obszarach ochronnych wody

,
Projekt Wasserschutzgebiet Schweiz

Przy budowie nowego kanału ściekowego prowadzącego do najbliższej oczyszczalni ścieków w szwajcarskiej miejscowości Liedertswil musiały zostać pokonane dwa tereny ochronne wody gruntowej. Niezbędny do tego celu stały monitoring szczelności rurociągów stanowi system 3L firmy egeplast. Bezpośrednie połączenie z centralną oczyszczalnią ścieków przy zastosowaniu monitoringu całego systemu rurociągów przynosi użytkownikowi oszczędności kosztów w wysokości 40%

Projekt Wasserschutzgebiet Schweiz

Urząd d.s. Zakładów Przemysłowych przeprowadził wcześniej analizę wariantów na temat, czy lokalna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Lidertswil w szwajcarskim kantonie Basylea-Okręg miałaby zostać zmodernizowana lub nowo wybudowana względnie, czy miałby zostać zbudowany przebiegający przez rezerwat wodny kanał łączący ją z najbliższą centralną oczyszczalnią ścieków. Uruchomiony w 1968 roku zakład – jedna z 22 decentralnych oczyszczalni ścieków Urzędu d.s. Zakładów Przemysłowych – wymagał dużych nakładów modernizacyjnych oraz na rozbudowę.

Z analizy wynikało, że budowa nowej oczyszczalni w miejsce dotychczasowej nie jest możliwa ze względu na podwyższone standardy dotyczące niezawodności oraz na zapotrzebowanie brakującego miejsca pod rozbudowę. Znajdujący się poniżej obszar ochronny wody gruntowej nr 2 wymagałby podwyższonych nakładów w stosunku do budowli oraz techniki monitoringu.

Porównanie rocznych kosztów poszczególnych wariantów wykazało w przypadku przebiegającego przez rezerwat wodny kanału łączącego z najbliższą oczyszczalnią ścieków oszczędności w wysokości 40%. Zaletą centralnego oczyszczania ścieków jest dodatkowo wyższy poziom niezawodności oraz moc przerobowa. Niezbędne dla rozwoju gminy moce przerobowe są przez bezpośrednie połączenie zapewnione.

Dlatego zdecydowano się na budowę nowego kanału podłączonego bezpośrednio do regionalnej oczyszczalni ścieków w Niederdorfie. Kanał przebiega przez dwa rezerwaty wodne i dlatego wymaga monitoringu. Rozwiązaniem dla przebiegającej przez rezerwat wodny trasy długości 1,7 km jest stale monitorowany system rur 3L firmy ergolast, zastosowany przy średnicy zewnętrznej 315 mm.
Całkowicie monitorowany rurociąg umożliwia 100% monitoring nieszczelności ze względu na ochronę gleby i zasobów wodnych. Wczesne rozpoznanie dzięki ciągłemu monitoringowi istotnych parametrów umożliwia interwencję jeszcze przed zaistnieniem ewentualnej awarii. Ten system wczesnego ostrzegania umożliwia bezpieczny transport przez strefy ochronne wody gruntowej materiałów stanowiących zagrożenie dla wody. System wczesnego ostrzegania odpowiada regułom i jest uznany (np. ATV-DVWK-A-142).
3L Sicherheitsrohr im Wasserschutzgebiet

Zdalna konserwacja oraz ciągła kontrola monitorowanego rurociągu

Stale monitorowany system rur 3L jest ciągłym lub nieciągłym systemem monitoringu rurociągów, który melduje i wskazuje miejsce szkody – również niezależnie od sieci elektrycznej. Zgodnie z duchem czasu monitorowany rurociąg może zostać obserwowany i sterowany przez dowolny dostęp do internetu, przez co umożliwia szybkie reagowanie przez firmę obsługującą.

Połączony z rurą element monitorujący wywołuje alarm w przypadku najmniejszego uszkodzenia rurociągu. Informacja zostaje przekazana bezpośrednio do centrali lub na smartfona względnie może zostać oglądnięta przez internet.

Dane projektu

Opis projektu: Budowa nowego rurociągu o przepływie grawitacyjnym jako kanału łączącego zdecentralizowaną oczyszczalnię ścieków z najbliższą oczyszczalnią.
Związane z tym wyzwania: Zaplanowany przebieg rurociągu prowadzi przez dwa obszary ochronne wód gruntowych.
Rozwiązanie: Całkowicie monitorowany rurociąg spełnia podwyższone wymagania w obszarach ochronnych wód gruntowych.
Układanie: W otwartych rowach
System rurociągu: 3L Leak Control
OD 315 mm SDR 17
1.700 m
Uczestniczący w projekcie: Planowanie: Jauslin Stebler AG, Muttenz, Szwajcaria

Im Wasserschutzgebiet wurden auch Schächte eingesetzt

Kontakt

Daniel Pfarrer
Jauslin Stebler AG
Tel: +41 61 467 6767
dp@jauslinstebler.ch
Michael Fischer
Amt für Industrielle Betriebe
Tel: +41 61 315 10 41
michael.fischer@bl.ch
Dirk den Ouden
egeplast international GmbH
Tel: +49 2575 9710 271
dirk.denouden@egeplast.de

Chcecie Państwo być informowani na bieżąco?