On-line monitoring nieszczelności w przemyśle

,

Systemy rurowe w przemyśle poddane wysokiemu zagrożeniu są optymalnie monitorowane systemem 3L. I to z każdego dowolnego miejsca.

Stale monitorowany system rur 3L firmy egeplast znajduje od wielu lat zastosowanie w rozwiązaniach komunalnych, gospodarczych i przemysłowych. Nie tylko zalety monitorowania szczelności rur firmy egeplast znajdują coraz większe uznanie. Sam system monitorowania jest ciągle rozwijany. Kolejny etap rozwoju umożliwia kontrolę on-line i zdalną konserwację monitorowanego systemu rur z każdego dowolnego miejsca.

Technika monitoringu elementem 3L, alarm na komórkę (email, SMS) i połączenie z dyspozytornią z możliwością zdalnej konserwacji

Systemy rurociągów pierwotnie przeznaczone do układania ciśnieniowych rur kanalizacyjnych w obszarach ochronnych wód znajduje w ostatnich dziesiątkach lat zastosowanie w odwadnianiu wysypisk, budowie oczyszczalni ścieków oraz w przemyśle przy zanieczyszczonych wodach używanych w procesach technologicznych oraz ściekach przemysłowych. Systemy rurociągów, które poddane są dużemu stopniowi zagrożenia są optymalnie kontrolowane stale monitorowanym systemem rur 3L!

Kontrola rurociągu wraz z kształtkami i studzienkami jest realizowana przez stały monitoring oporu w stosunku do gleby przy pomocy zintegrowanej w konstrukcji rury aluminiowej warstwy zaporowej. Aluminiowa warstwa zaporowa spełnia poza funkcją monitoringu również funkcję całkowitej bariery przed przenikaniem płynów do systemu rur. Prosta konstrukcja i duża elastyczność materiału umożliwiają układanie rurociągów bez ograniczenia przy technologiach ich układania, jak np. układanie bezwykopowe. Podwyższenie kosztów ze względu na zwiększone prace ziemne z powodu zwiększonych średnic zewnętrznych jak przy rurach podwójnych, nie występuje. Projekty renowacji rur jak Relining lub Berstlining są łatwe do realizacji przy użyciu systemu rur stale monitorowanych 3L firmy egeplast. Zastosowanie odpowiednich do potrzeb długości okazało się bardzo ekonomiczne. Zastosowanie zwojów lub szpuli z rurami umożliwia dostosowanie długości rur do odcinków żądanych na budowie. Dzięki temu można znacznie obniżyć koszty związane z połączeniem rur.

Konstrukcja rur ze stale monitorowanym system rur 3L

Homogeniczne połączenie rur jest realizowane poprzez zgrzewanie przy zastosowaniu sił osiowych przez zgrzewanie doczołowe lub zgrzewanie elektrooporowe. Dzięki łatwemu naniesieniu płaszcza na miejsce połączenia zostaje zapewniony całkowity monitoring. Zarówno wysokonakładowe spawanie kaskadowe jak i nie do skontrolowania podwójne spawanie nie są niezbędne.

Przy zastosowaniu stale monitorowanego systemu rur 3L studnie rewizyjne do monitoringu nieszczelności są zbędne. Monitoring jest realizowany przez system zamknięty. Oznacza to z jednej strony oszczędności przy pracach podziemnych oraz dodatkowych pracach z tym związanych.

Monitoring rurociągu następuje, w zależności od projektu, przez centralnie lub decentralnie umiejscowiony element monitorujący. Dzięki uziemieniu elementu monitorującego możliwe uszkodzenie zostaje rozpoznane i bezpośrednio zgłoszone. System rozpoznaje błędy zanim nastąpi awaria rury. Dzięki systemowi wczesnego ostrzegania można zareagować zanim dojdzie do kontaminacji. Stale monitorowany system rur 3L przeprowadza regularnie automatycznie testy systemu i przez to zapewnia 100% bezpieczeństwa w ciągłym monitoringu. Ponieważ element monitorujący wymaga jedynie podłączenia do sieci elektrycznej, oznacza to bardzo niskie koszty utrzymania systemu ochronnego rurociągów 3L. Jeżeli podłączenie elementu monitorującego jest bardzo trudne do przeprowadzenia, to możliwe jest zasilanie przy użyciu akumulatora. Wysoki koszty eksploatacji związane z np. zużyciem prądu oraz konserwacją pomp próżniowych nie występują.

Dokładna lokalizacja w przypadku awarii jest do ustalenia w zależności od systemu rur tylko ciężko lub na poszczególnych odcinakach. Pracochłonne, niedokładne i tym samym kosztowne wykopy są niezbędne. Dzięki stale monitorowanemu systemowi rur 3L błąd jest lokalizowany z dokładnością do 10 cm.

Lokalizacja błędu z dokładnością do 10 cm dzięki stale monitorowanemu systemowi rur 3L

Jeżeli dojdzie do uszkodzenia płaszcza izolującego i/lub rury transportującej medium, to naprawa stale monitorowanego systemu rur 3L jest możliwa w krótkim czasie. W celach naprawy istnieją specjalne zestawy naprawcze umożliwiające szybką naprawę rury i jej monitoringu. Skomplikowane naprawy nie są w tym przypadku konieczne.

Przyszłościowy rozwój stale monitorowanego systemu rur 3L zakłada stosowanie kombinacji różnych materiałów, aby spełnić takie wymagania jak odporność na ścieranie, odporność chemiczna, ochrona przed statycznym naładowaniem lub podwyższona wytrzymałość na ciśnienie, w zależności od potrzeb klienta w ramach jego projektu.

Badania i rozwiązania techniczne firmy egeplast stoją do dyspozycji klienta od wstępnego poradnictwa, przez rozwiązania systemowe i wsparcie w trakcie budowy aż do zakończenia projektu.

Kontakt

Dipl.-Ing. (FH) Ingo Kloppenburg
egeplast international GmbH
Manager działu przemysłowego
Telefon: +49 2575 9710 284
Email: Ingo.Kloppenburg@egeplast.de

Chcecie Państwo być informowani na bieżąco?