System rur wysokociśnieniowych HexelOne® uzyskał Certyfikat DVGW

,

System rur wysokociśnieniowych uzyskał certyfikat DVGW dla gazu i wody pitnej. Proces certyfikacyjny potwierdził możliwość wykorzystania systemu rur polietylenowych HexelOne® w aplikacjach wysokociśnieniowych. Dzięki niekorozyjności polietylenu nie ma potrzeby stosowania ochrony katodowej.  Jednocześnie HexelOne® pozwala na wykorzystanie nowoczesnych technik instalacyjnych, które skracają czas budowy. Oba te czynniki wpływają na znaczne zmniejszenie kosztów instalacji i jej optymalizację.

HexelOne® egeplast jest wzmocnioną, monokompozytową rurą wysokociśnieniową z polietylenu do zastosowań przy ciśnieniu roboczym do 30 bar dla wody i 16 bar dla gazu . Wzmocnienie sieciowaną taśmą polietylenową pozwala na zastosowanie przy dwukrotnie wyższym ciśnieniu roboczym.

Ze względu na płaszcz ochronny z PE100 + oraz wykonanie rury przewodowej z PE 100-RC, rury HexelOne® są przystosowane do instalacji technikami bezwykopowymi . Certyfikat DVGW dla wody pitnej obejmuje średnice od D90 mm do D125 mm. Rury gazowe HexelOne® uzyskały certyfikat w zakresie do D160 mm.

HexelOne-certification pl

Więcej informacji:
PDF do pobrania – certyfikat DVGW HexelOne rury do wody
PDF do pobrania – certyfikat DVGW HexelOne rury do gazu