Konferencja branżowa „Future Symposium“ w siedzibie firmy egeplast

,

18 czerwca 170 czołowych decydentów spotkało się w siedzibie firmy egeplast na międzynarodowym spotkaniu dotyczącym przyszłości branży rur. Główny mówca, dziennikarz naukowy Ranga Yogeshwar, zainspirował nas swoim wykładem „Następna stacja: przyszłość – jak innowacje zmieniają społeczeństwo?“. Wicemistrz świata w piłce nożnej Christoph Metzelder wygłosił przemówienie zatytułowane „Klucz do naszej przyszłości“. Moderatorem tej pełnej znakomitości konferencji była Catherine Vogel.

Poglądy na temat zagadnień przyszłości wymieniano podczas emocjonujących wykładów, prezentacji technicznych oraz dyskusji panelowych, w których uczestniczyły podmioty przemysłowe oraz samorządowe, projektanci, firmy budujące systemy oraz partnerzy handlowi z całego świata. Dietmar Bückemeyer, dyrektor ds. technicznych w przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Stadtwerke Essen oraz przewodniczący DVGW (Niemieckiego Towarzystwa Naukowo-Technicznego ds. Gazu i Wody) nakreślił wizję przyszłości przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Mark Shepard, niegdyś pracujący w Thames Water, Dennis Y. C Li z megamiasta Hongkongu oraz Maher Tahseen Qoja z Iraku przedstawili strategie sieciowe mające na celu zabezpieczenie dostępu do wody pitnej, jednocześnie ukazując międzynarodowy charakter spotkania. Daniel Stricker, redaktor naczelny czasopisma Kunstoff Information, przedstawił uczestnikom sympozjum fundamentalne zmiany na rynku surowców oraz obecny kryzys związany z niedoborem polietylenu.

Przedstawiciele monachijskiego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Stadtwerke München przedstawili ultranowoczesne metody układania rur, zastosowane w spektakularnych projektach takich jak renowacja rurociągu w parku Englischer Garten przeprowadzona metodą swageliningu. Jon Pijnacker opowiedział o budowie sieci światłowodowej w Holandii. Frans Janssen z firmy Shell oraz Werner Weßing z E.ON wygłosili przemówienia na temat nowych zastosowań oraz perspektyw dla systemów rur z tworzyw sztucznych. Wysłuchaliśmy również wykładów innych uznanych mówców na temat trendów rynkowych, szans oraz wyzwań.

więcej informacji:
Plan sympozjum w formacie PDF do pobrania

Ranga Yogeshwar był głównym mówcą, który zainspirował 170 zgromadzonych gości swoim wykładem pt. „Następna stacja: przyszłość – jak innowacje zmieniają społeczeństwo“ podczas konferencji branżowej „Future Symposium“ w siedzibie firmy egeplast.“

Daniel Stricker (redaktor naczelny czasopisma Kunststoff Information) mówił o kryzysie polietylenowym i o fundamentalnych zmianach zachodzących na rynku surowców.

 

W dyskusjach panelowych próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie czy systemy rur z tworzyw sztucznych są gotowe na nowe zastosowania. Od lewej – Werner Weßing (E.ON Technologies GmbH), Frans Janssen (Shell), dr Thorsten Späth (egeplast), dr Wolfgang Rühl (TÜV Nord), Catherine Vogel (moderatorka)

Dr Karl-Heinz Sebastian (Simon, Kucher & Partners) wygłosił przemówienie pt. „Internet zmienia wszytko – zmiany w układzie sił na przykładzie branży materiałów budowlanych“

Dr Michael Stranz pokazał przykłady rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta.

170 czołowych decydentów w branży wysłuchało wykładu dr. Thorstena Spätha na temat systemów rur odpornych na upływ czasu.

Dennis Y. C. Li z Hongkongu przedstawił rozwiązania sieciowe służące zabezpieczeniu dostaw wody pitnej